wirtualizacja systemow_sterowania.jpg

Wirtualizacja systemów sterowania / SCADA / MES

Wirtualizacja systemów sterowania / SCADA / MES

Wirtualizacja

Wirtualna rzeczywistość jest dziś powszechna w rozrywce, ale i w zastosowaniach naukowych czy przemysłowych. Nie o tym tu jednak chcemy mówić, ale o wirtualizacji komputerów, na których pracuje oprogramowanie przemysłowe. Ta technika oznacza zwiększenie niezawodności systemów, ułatwienie konserwowania oprogramowania przy wprowadzeniu nieznacznych jedynie opóźnień w procesie sterowania z poziomu aplikacji SCADA. Jest więc wirtualizacja nie tylko modą, ale rozsądnym rozwiązaniem dla systemów oprogramowania przemysłowego.

Asix wirtualnie

W 2015 roku wdrożyliśmy u jednego z klientów wyjątkowo duży i skomplikowany projekt wirtualizacji, który może być tu użyty jako prezentacja naszego podejścia do tematu. Pracujące wcześniej na maszynach fizycznych aplikacje zostały przeniesione na klaster maszyn wirtualnych, a operatorzy przesiedli się z wypasionych komputerów na cienkie klienty (Thin Client). Rolę cienkich klientów mogą pełnić małe komputery, mogą to być PC boxy, zamontowane do interfejsu VESA, przez co upraszcza się infrastruktura – takie stacje mogą po prostu stać na biurku operatora, niepotrzebne są szafy. Do tego, zwłaszcza w trudnych warunkach środowiskowych, uszkodzenie komputera i jego wymiana pociągają za sobą niskie koszty.

Przeniesione na maszyny wirtualne aplikacje pracują w komfortowych warunkach, w klimatyzowanych, nadzorowanych pomieszczeniach. W omawianym rozwiązaniu pary redundantnych serwerów operatorskich (nazwa licencji Asix®) zostały przeniesione na trójki maszyn wirtualnych – gdy jedna z aplikacji jest wyłączona lub zatrzyma się awaryjnie, uruchamiana jest kopia aplikacji na trzeciej maszynie wirtualnej.

Opisane powyżej rozwiązanie zmniejsza więc koszty i zwiększa niezawodność całości systemu. Rozwiązanie było na tyle interesujące, że zostało opisane w prasie branżowej, gdzie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

  • Artykul_Production_Manager.pdf
    262.45 KB (pdf)
    pobierz

 

Wirtualizacja wdrożenia