geo_scada.jpg

Systemy nadrzędne GeoSCADA rozległych sieci

Systemy nadrzędne GeoSCADA rozległych sieci

Wielkie instalacje

wymagają innego podejścia i innej prezentacji danych. Myślimy tu o instalacjach, które trudno przedstawić na jednym schemacie, a które przedstawia się na mapach, jak np. rozległe sieci dystrybucji mediów czy rozrzucone na dużym obszarze instalacje pomiarowe lub produkcyjne. Mówimy tu o obiektach, które ich właściciele i administratorzy zwykli przedstawiać w aplikacjach klasy GIS, czyli Geographic Information System. Aplikacje GIS z jednej strony pokazują topologię powiązań elementów instalacji, z drugiej udostępniają zebrane w bazach danych informacje o jej elementach (np. długość i średnica rurociągu, jego szorstkość, materiał, data oddania do eksploatacji etc.). Systemy GIS mają jedną ułomność, którą uzupełnia aplikacja Asix GeoSCADA.

 

Asix GeoSCADA

powstał, jako odpowiedź na zapotrzebowanie na ciągły monitoring parametrów (pomiarów, dwustanów, statusów urządzeń) w wielkich instalacjach. W tym celu udostępniliśmy narzędzia, które pozwalają na przedstawienie elementów technicznych (rurociągów, punktów pomiarowych i sterowania) na mapach, pobieranych on-line (lub off-line) z Open Street Map, z zachowaniem typowych dla takich aplikacji struktur warstwowych. Obiekty aplikacji mogą więc być ukrywane/odsłaniane w zależności od aktywnej warstwy lub skali odwzorowania mapy na ekranie.

Optymalizacja procesu projektowania aplikacji i chęć uniknięcia z jednej strony żmudnej pracy, z drugiej ryzyka popełnienia pomyłek w odtwarzaniu schematów na mapach spowodowała konieczność zaimplementowania w aplikacji Asix mechanizmów importowania schematów z istniejących już baz danych i rysunków inwestorów. Powszechnie stosowany w aplikacjach klasy GIS format SHP (Shape File) może być użyty do pobrania z aplikacji GIS struktur połączeń, znaczników, obszarów i opisów. Podobnie w przypadku, gdy aplikacja GIS korzysta z bazy MS SQL ze specjalizowanymi polami rekordów w formacie Geography. Mało tego – ten import może się odbywać automatycznie, jeśli w określonych przez swoją lokalizację plikach lub w bazie danych pojawią się nowe elementy – zostaną automatycznie uwzględnione na schematach w diagramach aplikacji asixowej.

To pierwszy etap, ale jest jedynie powieleniem aplikacji GIS. Drugi jest ważniejszy – to uzupełnienie schematów mapowych o wartości bieżące pomiarów, pobrane z obiektów w czasie bieżącym. Tu właśnie przejawia się wyższość Asix GeoSCADA nad zwykłymi aplikacjami GIS – powiązanie z pomiarami.  Pomiary są wizualizowane na mapach według ich współrzędnych geograficznych. Można też podejść do sprawy w inny sposób – jeśli współrzędne się zmieniają, to obiekt którego dotyczą będzie poruszał się na mapie. Pozwala to na śledzenie jego położenia (z funkcją odszukiwania na mapie), co jest przydatne w aplikacjach do zarządzania flotą pojazdów – ich bieżąca pozycja jest widoczna w aplikacji  w sposób prawie taki, jaki znamy z filmów sensacyjnych.

Pomiary mogą też być wykorzystane, w powiązaniu z danymi o elementach sieci (pobranymi z bazy o elementach infrastruktury) z nowymi narzędziami: możliwe jest, we współpracy z naukowcami z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wdrożenie mechanizmów wyliczania i weryfikowania na bieżąco modelu hydraulicznego sieci, co może być wsparciem w sterowaniu siecią wodociągową (lub gazową), zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Wdrożenie innych narzędzi jest też możliwe, o szczegóły proszę zapytać mejlem - kontakt: konsultant.asix@askom.pl