monitoring_maszyn.jpg

Monitoring efektywności pracy maszyn i linii

Monitoring efektywności pracy maszyn i linii

Efektywność wykorzystania zasobów

w procesie produkcyjnym, to nie tylko oszczędne gospodarowanie mediami energetycznymi (patrz: Asix Energy ). Informacje o zużyciu energii są podstawą, lecz niemniej ważne jest to, czy optymalnie wykorzystujemy możliwości produkcyjne maszyn, linii i ludzi. Tu sprawa nie jest prosta, lecz mądrzy ludzie wymyślili różne wielowymiarowe wskaźniki, pozwalające na ocenę procesu produkcyjnego pod kątem efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych. To tzw. KPI, czyli Kluczowe Wskaźniki Wydajności, wyliczane na podstawie danych o produkcji i potencjalnych możliwościach maszyn oraz całych linii produkcyjnych.

Kej-Pi-Aje,

czyli KPI, jako instrumenty szacowania skuteczności wykorzystania zasobów produkcyjnych, są dziś powszechnie stosowane do poszukiwania optymalnych rozwiązań związanych z podnoszeniem wysokiej wydajności produkcji przy zachowaniu oszczędnego zużycia zasobów energetycznych i stałej jakości.

Jak zwykle wszystko zaczyna się od danych pomiarowych i informacji o statusie procesu, w tym przypadku o statusie maszyn i linii produkcyjnych. Kto ma te dane i informacje? Oczywiście są u źródeł, czyli w systemie SCADA. Znów SCADA zdaje się być predystynowane do nowych funkcji z racji strategicznej pozycji w łańcuchu zarządzania produkcją: to tu z danych pomiarowych rodzi się informacja o procesie, o zasobach, o jakości. To tu najłatwiej tę informację wydobyć z danych pomiarowych i binarnych. Do tego dochodzi możliwość wyliczania odpowiednich wskaźników w czasie rzeczywistym. Stosowana przez niektórych strategia wyliczania KPI post factum oznacza opóźnienia w podejmowaniu decyzji – informacja pojawia się po zakończeniu etapu, jakim jest zmiana, doba czy inny okres obliczeń. System SCADA nie ma tych ograniczeń – wszystko może być kalkulowane w biegu. Dlatego też Asix został wyposażony w specjalistyczne narzędzia i powstał moduł Asix OEE. To interaktywna aplikacja, która z jednej strony na podstawie dostępnych statusów maszyn i linii produkcyjnych, informacji o bieżącej produkcji (łącznie z identyfikatorem SKU), klasyfikacji przestojów (automatycznej lub ręcznie wprowadzanej przez operatorów) pozwala na estymację zarówno standardowych KPI, jak i indywidualnie zdefiniowanych przez Zamawiającego. Wyliczane wartości są korygowane on-line. Mogą też być na bieżąco wyświetlane uczestnikom procesu produkcyjnego, przyczyniając się do podnoszenia sprawności produkcji przez samoocenę pracowników i porównanie z innymi.

Gotowe dane są oczywiście wykorzystywane na wyższych piętrach systemu zarządzania, dokąd mogą być przesyłane za pośrednictwem standardowych interfejsów. Asix OEE dostarcza już wyliczone wartości wskaźników, system nadrzędny nie musi więc wykonywać skomplikowanych obliczeń, pobierać ze źródeł dużych ilości danych surowych – to również optymalizacja użycia mocy komputerów i zdolności przesyłowych sieci komputerowych. Ale to niejako efekt uboczny, za to korzystny.

Asix OEE to również doskonałe narzędzie dla służb utrzymania ruchu. Przedstawione w postaci wykresów Pareto przyczyny postojów, które występują najczęściej lub zabierają najwięcej czasu, wprost wskazują miejsca i problemy, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności.

Aplikacja Asix OEE może być w łatwy sposób rozbudowywana przez użytkownika końcowego przez dodawanie do listy obserwowanych nowych maszyn i linii. Po odpowiednim przeszkoleniu specjaliści użytkownika systemu będą mogli rozbudowywać aplikację bez żmudnych prac projektowych – budowanie aplikacji i jej późniejsza rozbudowa jest w dużym stopniu zautomatyzowana.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem>>