migracja_plc_scada_naglowek2.jpg

Migracja systemów PLC / SCADA na inną platformę automatyki

Migracja systemów PLC / SCADA na inną platformę automatyki

Systemy automatyki z założenia projektowane są do długoletniej, niezawodnej pracy. Ale nawet najdoskonalszy system w końcu kończy swój żywot, czy to ze względu na zaprzestanie wsparcia przez producenta, brak dostępności części zamiennych, przestarzałą funkcjonalność, konieczność dostosowania do aktualnych wymogów cyberbezpieczeństwa, czy w końcu brak kompatybilności z obecnymi rozwiązaniami softwareowymi. Ten ostatni punkt jest szczególnie odczuwalny w zakresie systemów SCADA wobec zmieniających się co kilka lat wersji systemu operacyjnego Windows. Niezbędna się wtedy staje wymiana całości lub części systemu.

Pierwszym krokiem jest zawsze dokładna inwentaryzacja istniejącego rozwiązania oraz zebranie opinii Użytkownika odnośnie problemów występujących przy jego eksploatacji. Następnie podejmujemy wspólnie decyzję jakie elementy będą podlegały modernizacji i jaką nową platformę wybrać. I tu możliwe są różne scenariusze: wymiana całego systemu, wymiana jedynie warstwy SCADA, wymiana sterownika przy pozostawieniu rozproszonych modułów I/O itd. Bez wątpienia najłatwiejszą drogą jest użycie następcy dotychczasowego systemu tego samego producenta, gdyż zwykle dostarcza on narzędzi do automatycznej migracji systemu na nową platformę. Ułatwia to cały proces i skraca czas jego trwania. Nie zawsze jest to jednak opłacalne ekonomicznie. W naszych doświadczeniach wielokrotnie mieliśmy do czynienia z przypadkami gdy same koszty upgrade licencji systemu SCADA były znacząco wyższe niż zakup nowych licencji systemu Asix wraz z przygotowaniem i uruchomieniem zupełnie nowej aplikacji.

Kolejnym krokiem jest dokładna analiza funkcjonalności modernizowanej części i realizowanych przez nie zadań, a więc algorytmów sterowania, blokad, zabezpieczeń, UAR, standardów wizualizacyjnych, raportów itp. Najłatwiej to uczynić gdy posiadamy odpowiednią dokumentację lub mamy możliwość analizy istniejącego oprogramowania. W sporej ilości przypadków pozostaje niestety żmudny proces odtwarzania funkcjonalności poprzez rozmowy z technologami i operatorami, a także wspieranie się własnymi doświadczeniami. Podstawowego znaczenia nabiera kwestia zgodności nowoprojektowanego systemu z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Rozwiązania sprzed kilkudziesięciu lat mogą nie spełniać np. wymagań dyrektywy maszynowej.

Ważnym etapem jest przygotowanie dokładnego planu migracji. Często konieczne jest wykonanie jej na ruchu, bez przerywania produkcji lub przy jej minimalnym zaburzeniu. Może to wymagać stworzenia dodatkowych rozwiązań tymczasowych, podtrzymujących pracę instalacji w okresie przejściowym.

Istotnym aspektem dla Użytkownika nowego systemu jest ciągłość danych historycznych zarejestrowanych w systemie. Konieczne staje się przeniesienie starego archiwum do nowego środowiska. Tu zwykle brak jest na rynku dedykowanych narzędzi służących temu celowi. Wszystko opiera się na wiedzy wykonawcy migracji, jago znajomości różnych systemów SCADA i wykazanej inwencji. To powoduje, że migracja systemu jest często zadaniem bardziej złożonym i skomplikowanym niż stworzenie od podstaw nowego. Dlatego tak ważne jest powierzenie tego zadania integratorowi z dużą wiedzą i doświadczeniem.

Specjaliści ASKOM znają większość dostępnych na rynku sterowników, a w zakresie SCADA używają systemów takich jak Platforma Systemowa AVEVA / InTouch, WinCC, iFIX i oczywiście Asix.