LIMS.jpg

Zarządzanie laboratorium LIMS

Zarządzanie laboratorium LIMS

SIEMENS Digital Industries Software stworzył pod marką Opcenter najbardziej rozbudowaną, unikalną na rynku ofertę rozwiązań MOM (Manufacturing Operations Management) do digitalizacji procesów produkcyjnych dla Przemysłu 4.0, obejmującą także system LIMS (Laboratory Information Management System) kompleksowo wspomagający pracę laboratoriów Opcenter Laboratory, który jest modułem zintegrowanego rozwiązania pod nazwą Opcenter Research Development & Laboratory (RD&L).

ASKOM jako jedyny certyfikowany Expert Partner SIEMENS w Polsce, oferuje pełne portfolio oprogramowania SIEMENS Opcenter MOM w tym system LIMS Opcenter RD&L, który wdrożył już w kilku firmach w Polsce i za granicą.

 

System LIMS firmy Siemens

Opcenter Laboratory to sprawdzony uniwersalny system LIMS firmy Siemens dostępny na rynku od prawie 30 lat, będący obecnie kluczowym elementem większego pakietu rozwiązań dla Działów Badawczo-Rozwojowych Opcenter Research Development & Laboratory (Opcenter RD&L). Opcenter Laboratory może być wykorzystywany jako integralny element systemu MES Opcenter Execution, część zintegrowanego rozwiązania dla Działu R&D lub jako samodzielny system LIMS do wspomagania pracy dowolnego rodzaju laboratorium. Opcenter Laboratory może być wdrażany m.in.:

 • w laboratoriach kontroli jakości w dowolnych zakładach produkcyjnych zarówno w branżach procesowych jak i w produkcji dyskretnej 
 • w laboratoriach produkcyjnych jako integralny element systemu MES dla produkcji procesowej Opcenter Execution Process
 • w laboratoriach badawczych (R&D) firm z branż procesowych do testowania nowych formulacji (receptur) i wdrażania nowych produktów
 • w akredytowanych laboratoriach usługowych wykonujących badania na zlecenie

 

Główne cechy systemu LIMS

Najważniejszymi cechami systemu LIMS Opcenter Laboratory są m.in.:

 • Kompleksowa obsługa laboratoriów produkcyjnych, R&D i usługowych
 • Prosta konfiguracja dowolnych rodzajów typów prób i analiz laboratoryjnych, w tym dowolnych parametrów, metod pomiarowych i limitów kontrolnych
 • Wbudowana obsługa kodów kreskowych i znaczników RFID (możliwość drukowania etykiet, na próby zawierających kody kreskowe i szybkie odnajdywanie prób w systemie LIMS poprzez odczyt kodu z etykiety)
 • Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową (kalibracje, walidacje, dopuszczenia)
 • Możliwość bezpośredniego podłączenia aparatury do systemu LIMS i automatycznego odczytywania wyników pomiarów
 • Zarządzanie kwalifikacjami personelu laboratoryjnego (szkolenia, uprawnienia i dopuszczenia do wykonywania analiz)
 • Zgodność z najważniejszymi normami: GLP, GAMP, ISO, HACCP, FDA, 21CFR11
 • Prosta i intuicyjna obsługa aplikacji dostępnej na dowolnym urządzeniu (komputer, laptop, tablet, smartphone) przez dowolną przeglądarkę internetową
 • Mobilna praca z wykorzystaniem urządzeń przenośnych (tablet / smartphone)
 • Wsparcie dla najnowszych wersji systemów operacyjnych i serwerów bazy danych
 • Prosta i wygodna instalacja i aktualizacja systemu dzięki technologii www
 • Integracja z dowolnymi systemami MES, ERP, PLM, w tym interfejs do SAP-QM
 • Wygodne zautomatyzowane raportowanie i analiza danych jakościowych
 • Możliwość pracy zarówno na lokalnych serwerach (w tym wirtualnych) jak i w środowisku chmurowym Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, itp.

Dzięki integracji systemu LIMS z modułem harmonogramowania Opcenter Scheduling (APS) możliwe jest także planowanie pracy aparatów i optymalizacja wykorzystania aparatury kontrolno-pomiarowej w laboratoriach, szczególnie bardzo drogich aparatów decydujących o czasie trwania analiz.

 

Kto używa Opcenter Laboratory?

Wiele firm, od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje, na całym świecie wykorzystuje Opcenter Laboratory jako część swojego rozwiązania do zarządzania jakością. Elastyczność oprogramowania oznacza, że może być ono używane w praktycznie każdym laboratorium niezależnie od branży produkcyjnej:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny
 • Przemysł chemiczny
 • Akredytowane laboratoria usługowe
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Inne branże w tym dyskretne jak motoryzacja, lotnictwo czy przemysł maszynowy.

opcenter_rd&l.png [177.92 KB]

 

Kompletna rodzina rozwiązań

Opcenter Laboratory nie jest odizolowanym rozwiązaniem LIMS, lecz stanowi element zintegrowanego rozwiązania Opcenter Research Development & Laboratory (Opcenter RD&L), które w unikalny sposób łączy w jednym systemie kluczowe funkcjonalności istotne zarówno z punktu widzenia Działów Badawczo-Rozwojowych jak i Kontroli Jakości, takie jak:

 • zarządzanie specyfikacjami produktów, surowców i opakowań
 • wsparcie przy modyfikacjach i tworzeniu nowych wersji formulacji (receptur) produktów
 • aktywna współpraca z wybranymi stałymi dostawcami surowców
 • wsparcie przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji NPI (New Product Introduction)
 • zarządzanie projektami badawczymi
 • wspólne zarządzanie dokumentacją w laboratorium i projektach R&D (ELN -Electronic Lab Notebook)
 • kompleksowe wsparcie pracy zarówno laboratoriów kontroli jakości jak i badawczych

 

Kompleksowa funkcjonalność

Rozwiązanie Opcenter Laboratory składa się z następujących zintegrowanych komponentów:

 • Zarządzanie próbkami i zleceniami badań: nadzoruje tworzenie zleceń badań i próbek oraz zarządzaniem nimi w sposób uporządkowany
 • Wykonywanie badań: zarządza wykonywaniem testów analitycznych w laboratorium kontroli jakości lub w laboratoriach zewnętrznych
 • Integracja aparatury pomiarowej: umożliwia integrację instrumentów analitycznych z systemem i ich bieżące utrzymanie (np. kalibracje i konserwacje)
 • Tworzenie trendów i wykresów: generuje trendy i wykresy dla użytkownika, które można wykorzystać przy podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących jakości produktów i pracy laboratorium
 • Walidacja wyników: wspiera kierownika laboratorium podczas walidacji wyników badań w odniesieniu do specyfikacji
 • Raportowanie: umożliwia generowanie certyfikatów badań, raportów zarządczych, w tym zawierających kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i innych raportów wg potrzeb użytkowników

Wszystkie komponenty współpracują ze sobą i kompleksowo wspierają zarządzanie pracą dowolnego rodzaju laboratoriów.

 

Element platformy Opcenter

Opcenter Laboratory jest jednym z elementów zintegrowanej platformy Opcenter MOM. Dlatego też dzięki integracji z innymi komponentami Opcenter może dostarczyć unikalnych na rynku funkcjonalności takich jak:

 • Optymalizacja wykorzystania posiadanej aparatury pomiarowej i personelu laboratoryjnego dzięki zintegrowanemu planowaniu ich pracy w module Opcenter Scheduling (APS)
 • Pełne zarządzanie kontrolą jakości w procesie produkcyjnym oraz statystyczna kontrola jakości SQC (Statistical Quality Control) dzięki integracji z Opcenter Execution Process (MES)

 

LIMS - grafika