DMS.jpg

Zarządzanie dokumentacją DMS

Zarządzanie dokumentacją DMS

COMOS Data and Document Management System (DDMS) jest rozbudowanym, konfigurowalnym systemem zarządzania dokumentami DMS (Document Management Systems) stanowiącym jednocześnie kluczowy element całej platformy programowej COMOS firmy Siemens stworzonej do kompleksowego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa.

COMOS DDMS to zaawansowane rozwiązanie zaprojektowane z myślą o sektorach wymagających wysokiej jakości zarządzania danymi i dokumentacją. W obliczu rosnących wyzwań związanych z efektywnością, COMOS DDMS oferuje unikalną platformę dla zarządzania wszystkimi aspektami danych i dokumentów technicznych w jednym, scentralizowanym systemie.

Główną cechą COMOS DDMS jest jego zdolność do mapowania dokumentów i danych na fizyczne obiekty wewnątrz zakładu produkcyjnego. Nie tylko upraszcza to proces wyszukiwania i walidacji dokumentów, ale także zapewnia jednolitość danych na różnych etapach projektu. Zamiast tradycyjnego podejścia do zarządzania dokumentami, które koncentruje się na przechowywaniu i odnajdywaniu dokumentów, COMOS DDMS działa jak "mózg danych", linkując informacje do rzeczywistych aktywów i procesów.

System obsługuje również różne formaty plików, w tym pliki CAD i umożliwia zintegrowane zarządzanie nimi, co jest szczególnie ważne dla zespołów inżynieryjnych. Jednym z ważnych aspektów jest funkcjonalność Elektronicznego Podpisu, zgodna z regulacjami FDA. Umożliwia to prowadzenie skutecznych procesów zatwierdzania.

COMOS DDMS jest również elastyczny i skalowalny. Można go dostosować do istniejącego środowiska cyfrowego przedsiębiorstwa, oferując różne poziomy dostępu i prawa edycji dla różnych użytkowników. Zawiera również bibliotekę interfejsów, dzięki czemu można go zintegrować z oprogramowaniem stron trzecich, takim jak SAP. W zakresie zarządzania, system pozwala na szybkie i dokładne oceny stanu zasobów czy obiektów oraz umożliwia podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych danych.

W skrócie, COMOS DDMS nie jest tylko kolejnym systemem zarządzania dokumentami. To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi i dokumentami, które służy jako podstawa dla efektywnego i zgodnego z regulacjami zarządzania projektami w najbardziej wymagających sektorach przemysłu.

Do głównych korzyści z wdrożenia systemu COMOS DDMS należą:

  • Zwiększenie wydajności prac projektowych i eksploatacji instalacji.
  • Gwarancja spójności danych w projektach różnych branż.
  • Bezproblemowa współpraca specjalistów różnych działów.
  • Redukcja błędów związanych z używaniem nieaktualnych projektów.
  • Wsparcie audytów i procesów walidacyjnych.
  • Pełne śledzenie historii zmian w dokumentacji.
  • Zawsze aktualna wiedza na wyciągnięcie ręki.