zarzadzanie_aktywami_comos.jpg

Zarządzanie aktywami fabryki COMOS

Zarządzanie aktywami fabryki COMOS

SIEMENS stworzył pod marką COMOS rozbudowaną platformą oprogramowania dla firm produkcyjnych z branż procesowych przeznaczoną do projektowania, obsługi i utrzymania ruchu instalacji procesowych, a także do kompleksowego zarządzania ich aktywami (Asset Management) i dokumentacją. Platforma COMOS stanowi fundament dla digitalizacji procesów w ramach Przemysłu 4.0.

ASKOM jako certyfikowany partner SIEMENS Digital Industries Process Software w Polsce oferuje pełne portfolio oprogramowania COMOS zintegrowanego z platformą SIEMENS Opcenter MOM (APS+MES+QMS).

COMOS.png [200.14 KB]

Opis modułów COMOS

Gama mechanizmów oraz funkcjonalności dostępnych w ramach COMOS stanowi idealny fundament kompleksowego, zintegrowanego zarządzania danymi, dokumentacją i zasobami zakładu przemysłowego.

Jednolita struktura danych zintegrowanej platformy COMOS pozwala, niezależnie od reprezentowanej branży, na płynny przepływ informacji ważnych dla zakładu produkcyjnego. Dzięki możliwości gromadzenia danych z różnych branż  w ramach jednej relacyjnej bazy danych i wykorzystywaniu ich w ramach jednej aplikacji możliwe jest zachowanie najwyższej spójności danych, dostępnych przez cały cykl życia zakładu produkcyjnego, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z utrzymaniem wielu dedykowanych aplikacji o charakterze „wyspowym”.

COMOS jako centralne repozytorium informacji zakładu, daje pewność, iż odpowiedni użytkownik uzyska właściwe informacje, we właściwym czasie. Wszelkie zmiany wprowadzone na instalacji, odnotowane w aplikacji, są natychmiast dostępne dla wszystkich branż i wydziałów. Szybki dostęp do aktualnych danych i dokumentacji przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności pracy oraz ograniczenie błędów spowodowanych brakiem informacji o bieżącymi stanie urządzeń.

Korzyści:

 • odwzorowanie całego cyklu życia zakładu w ramach jednej platformy
 • spójność, dostępność i transparentność danych i dokumentów
 • uproszczona współpraca oraz komunikacja pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi branżami i zespołami
 • standaryzacja w zakresie kodyfikacji urządzeń oraz dokumentacji
 • paszportyzacja urządzeń zarządzanie zmianą i rewizjami dokumentacji w całym cyklu życia zakładu produkcyjnego
 • intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs
 • integracja z systemami trzecimi, dzięki otwartej architekturze rozwiązania

COMOS dzięki technologii warstw roboczych jest idealnym narzędziem do sprawdzania kilku scenariuszy planowanych inwestycji w bezpiecznym środowisku, umożliwiając kompleksowe testy proponowanego rozwiązania oraz analizę zmian, np. podczas modernizacji linii produkcyjnej.

Platforma COMOS bazuje na standardach interfejsu MS Windows, oznacza to, że jest prosta w obsłudze oraz wykorzystuje popularne funkcje, takie jak skróty, podręczne menu, mechanizm przeciągnij i upuść. COMOS Platform pozwala na przechowywanie oraz archiwizacje różnego typu plików, niezależnie od formatu, np. MS Office, PDF, DWG, TIFF.

Dzięki otwartej architekturze rozwiązania i licznym standardowym interfejsom do min. systemów ERP, DCS, MES, czy APS, aplikacja COMOS idealnie wkomponowuje się w potrzeby klienta bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z migracją obecnych systemów.

Główne moduły rozwiązania COMOS

COMOS PLATFORM

Moduł COMOS Platform umożliwia odwzorowanie zakładu produkcyjnego w postaci struktury zagnieżdżonej w drzewie, wprowadzanie urządzeń i elementów infrastruktury wraz z pełną parametryzacją i dokumentacją opisującą urządzenia i całą infrastrukturę. COMOS Platform posiada szereg narzędzi pozwalających na między innymi przeglądanie oraz zarządzanie dokumentacją, niezależnie od formatu plików, tworzenie dowolnych zestawień urządzeń oraz wymianę danych pomiędzy systemami poprzez interfejs MS Office, XML, czy Proteus.

Platforma COMOS pozwala na pełną klasyfikację i hierarchizację wyposażenia zakładu produkcyjnego zgodnie z międzynarodowymi standardami. Posiada wbudowane biblioteki zawierające normy ISO, DIN, ANSI oraz systemy kodyfikacji, min. EN, KKS, RDS-PP. Dodatkowo, elastyczność systemu umożliwia adaptację do różnych norm oraz indywidualnych potrzeb klienta.

COMOS DDMS

COMOS DDMS (Data and Document Management System) - zaawansowane rozwiązanie do zarządzania danymi i dokumentami technicznych w zakładzie. Więcej informacji>>

COMOS MRO

COMOS MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) – niezastąpione wsparcie dla służb utrzymania ruchu i eksploatacji. Więcej informacji>>

COMOS Web Server

COMOS Web Server stanowi fundament dla COMOS WebView i przesyłu danych pomiędzy bazą danych COMOS a produktami COMOS Mobile. Umożliwia on użytkownikom COMOS dostęp do danych i dokumentów poprzez Internet na całym świecie. Technologia ta pozwala udostępniać treści COMOS szerszej grupie użytkowników, takich jak na przykład kierownicy, kontrolerzy i podwykonawcy.

Korzyści:

 • Niezależny od lokalizacji dostęp do danych i dokumentów COMOS
 • Łatwość użytkowania i konfiguracji

COMOS WebView

Przy pomocy COMOS WebView informacje dotyczące zakładu można przeglądać poza własną siecią firmową. Bazujące na serwerze WWW rozwiązanie zapewnia dostęp do wszystkich informacji za pośrednictwem sieci Internet. Pozwala ono użytkownikowi:

 • Przeglądać strukturę nawigacyjną oraz właściwości obiektu
 • Przeglądać aktualną dokumentację oraz pliki PDF historycznych wersji dokumentów
 • Wykonywać i przeglądać predefiniowane kwerendy
 • Poruszać się pomiędzy danymi i dokumentami
 • Wyszukiwać spośród obiektów i wersji
 • Dostęp offline do powyższych zasobów

COMOS Mobile Operations

COMOS Mobile Operations jest to aplikacja na urządzania mobilne, pomagająca w wykonywaniu następujących czynności: utrzymania ruchu, kontroli, zarządzania posiadanymi zasobami, redliningiem.

Aplikacja Mobile Operations oparta jest na COMOS Web, dzięki czemu posiada dostęp do tych samych zasobów.

 

Funkcjonalności i zastosowane technologie

Proponowane rozwiązanie to system wpisujący się w obserwowany trend digitalizacji zakładów produkcyjnych, zgodnie z ideą Industry 4.0. System pozwala na przeprowadzenie inwestycji od koncepcji przez wszystkie fazy inżynieringu, testy FAT/SAT, po eksploatację i utrzymanie ruchu. Koncepcja systemu polega na ujęciu, w ramach jednej aplikacji oraz współpracującej z nią centralnej bazy danych, wszystkich branż, dyscyplin zaangażowanych w cykl życia zakładu produkcyjnego.

COMOS funkcjonalności.png [339.33 KB]

Zaletą takiego podejścia jest minimalizacja kosztów związanych z utrzymaniem wyspowych rozwiązań informatycznych, przy zachowaniu najwyżej spójności danych, dzięki przechowywaniu informacji wielobranżowych w ramach jednej centralnej bazy danych.

Kluczem do zrealizowania wyżej wymienionej koncepcji jest zorientowanie obiektowe systemu. Każdy element infrastruktury, urządzenie, element wyposażenia, czy większa części instalacji zdefiniowana jest jako obiekt o unikalnej nazwie wynikającej z kodyfikacji technologicznej lub lokacyjnej, zagnieżdżonej w strukturze drzewa odwzorowującej instalację przemysłową. Każdy tak zdefiniowany obiekt posiada relacje pomiędzy innymi obiektami, tj. w przypadku zaworu na podstawie połączeń logicznych, reprezentowanych na przykład w postaci schematu P&ID, jesteśmy w stanie jednoznacznie określić: jakie medium, o jakich parametrach oraz z jakiego rurociągu wpływa do zaworu. W przypadku niespójności parametrów procesowych, czy mechanicznych pomiędzy zaworem a rurociągiem, aplikacja powiadomi użytkownika o występujących różnicach w postaci monitu, czy flagi przedstawiającej wartości w punkcie styku.

cmms_rys2.png [63.89 KB]

Powyższy przykład pokazuje wyższość systemu o podejściu bazodanowym nad rozwiązaniami czysto graficznymi, które poprzez brak informacji o relacjach pomiędzy urządzeniami nie są wstanie, w takim zakresie, wskazywać niespójności, które wykryte odpowiednio wcześnie, znacząco ograniczają całkowite koszty inwestycji, czy modernizacji instalacji.

Rozwiązanie posiada szereg wyspecjalizowanych narzędzi do tworzenia i edycji dokumentacji technicznej. Warto zaznaczyć, iż system ten w ramach jednej aplikacji, a nie kilku aplikacji wyspowych, pozwala w pełni tworzyć i modyfikować dokumentację techniczną z zachowaniem kontroli zmiany i historii rewizji. Jedna aplikacja oparta o centralną bazę danych jednoznacznie eliminuje zagadnienie przekazywania założeń pomiędzy branżami. Dla przykładu w momencie utworzenia pomiaru lub zmiany pomiaru na schemacie P&ID automatyk od razu widzi bieżący stan AKP i może kontynuować uwzględnianie zmian na schematach obwodach.

Zintegrowane podejście dotyczy również silnika graficznego aplikacji. Wszelkiego rodzaju dokumentacja może być tworzona bezpośrednio w systemie. W przypadku schematów niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest standaryzacji symboli graficznych urządzeń. Standardowa baza danych posiada bibliotekę kilku tysięcy urządzeń z odpowiednimi reprezentacjami graficznymi, zgodnie z normami EN ISO, DIN oraz ANSI.

Kolejnym kluczowym elementem jest parametryzacja urządzeń oraz możliwość szybkiej weryfikacji w postaci list/zestawień aktualnego stanu wyposażenia infrastruktury wytwórczej o zadanych parametrach. Każdy obiekt w systemie posiada dowolnie definiowany zestaw zakładek z atrybutami.

cmms_rys3.png [135.79 KB]

Niewątpliwie najważniejszym atrybutem każdego elementu wyposażenia jest nazwa zgodna z normą oznaczeń. Oprogramowanie COMOS umożliwia wprowadzenie jednoznacznego zdefiniowania normy oznaczeń obiektów w zależności od branży, klasy, czy typu urządzenia, poprzez tak zwaną maskę nazwy. System automatycznie weryfikuje poprawność oznaczeń obiektów wyposażenia, proponując nazwy zgodnie z przyjętym standardem oznaczeń. Poniższe rysunki przedstawiają przykład definiowania maski normy oznaczenia urządzenia typu pompa wirowa oraz monit systemu w przypadku wykrycia dublujących się oznaczeń urządzeń.

cmms_rys4.png [161.34 KB]

 

cmms_rys5.png [339.95 KB]

Tworzenie zestawień elementów wyposażenia wraz z odpowiadającymi im parametrami odbywa się na zasadzie Drag & Drop. Użytkownik przeciąga element wyposażenia podobnego typu lub klasy, co szukany, a następnie wskazuje zakres poszukiwań. Zakresem może być na przykład cały zakład, jednostka, czy dany wydział produkcyjny. Następnie użytkownik wybiera interesujące go parametry urządzeń, które pojawiają się wraz z wartościami w postaci kolumn. Takie zestawienie można filtrować i sortować podobnie jak w narzędziu MS Excel lub wydrukować, czy wyeksportować do systemów trzecich - jak np. pakiet MS Office.

cmms_rys6.png [108.10 KB]

W związku z podejściem wielobranżowym system umożliwia przechowywanie różnego rodzaju plików skojarzonych bezpośrednio z obiektem, którego dotyczą. Metoda kojarzenia dokumentacji z obiektem polega na znanej z systemów Windows metodzie przeciągnij i upuść. Poniższy rysunek obrazuje jeden ze sposobów kojarzenia dokumentacji technicznej z elementem wyposażenia.

cmms_rys7.png [299.54 KB]

Oczywiście, przechowywanie różnej dokumentacji w formie elektronicznej, w ramach jednego systemu, wymaga odpowiedniego zarządzania tymi zasobami. Aplikacja posiada standardowe mechanizmy pozwalające na strukturalne przeszukiwanie plików po atrybutach lub metadanych oraz, w zależności od typu pliku, przeszukiwanie pełnotekstowe.

Niewątpliwie niezbędną funkcjonalnością wymaganą od systemu do przechowywania, czy zarządzania dokumentacją jest standaryzacja, niejako wymuszająca na użytkownikach odpowiednie klasyfikowanie nowo tworzonej czy umieszczanej w systemie dokumentacji, a także definiowanie przepływu pracy związanej ze sprawdzaniem i akceptacją dokumentacji, czy plików przez odpowiednie osoby.

Często krytyczną sprawą dla zakładu produkcyjnego jest szybki dostęp do aktualnej wersji dokumentacji technicznej. System domyślnie wskazuje nam ostatnio zatwierdzoną wersję danego dokumentu, czy schematu. Wcześniejsze rewizje dokumentacji z informacją o datach i osobach wykonujących zmiany widoczna są we właściwościach dokumentu. Wcześniejsze wersje dokumentacji możemy przeglądać, śledząc historię wprowadzanych zmian poprzez porównywanie danego dokumentu do wersji wcześniejszej.

W zależności od typu dokumentacji, którą modyfikujemy, możemy odpowiednio wersjonować dokumentację. W przypadku schematów, w momencie naniesienia jakiejkolwiek zmiany w topologii urządzeń, COMOS automatycznie wyróżni edytowany fragment schematu i stworzy nową rewizję dokumentu, oczekującą na sprawdzenie zgodnie z przepływem pracy dla tego typu dokumentów. Z kolei w przypadku szeroko pojętej dokumentacji technicznej, jak specyfikacje urządzeń, listy materiałowe, czy paszporty urządzeń, COMOS automatycznie na wysokości wiersza wprowadzonej zmiany utworzy symboliczny znak „*”, oznaczający zmianę w dokumencie względem ostatnio zatwierdzonej wersji. W przypadku pozostałych wierszy posiadamy informacje w postaci numeru wersji, której zmiana dotyczy.

cmms_rys8.png [93.63 KB]

Powyższe przykłady prezentują pewne standardowe zachowania systemu w przypadku dokonania zmiany, czy utworzenia nowej wersji, rewizji dokumentu. Ważną funkcjonalnością systemu jest jego otwartość i łatwość konfiguracji przepływu pracy przez odpowiednio wyznaczonych użytkowników.

Przykład paczki zadaniowej z wyróżnionymi czynnościami przedstawiono na rysunku poniżej. Do każdej czynności możemy przypisać wymagane kompetencje, czas, zasoby, potrzebne narzędzia/części, a także skojarzyć z odpowiednią dokumentacją.

cmms_rys9.png [248.28 KB]

 

Korespondencja dotycząca prac wraz z protokołami odbioru, instrukcjami i zezwoleniem na pracę przechowywana jest bezpośrednio pod daną paczką zadaniową, pod danym wydarzeniem.

Otwartość, ilość standardowych konektorów i wspieranie standardów wymiany danych to mierzalne cechy dojrzałości systemu IT. Niewątpliwą zaletą proponowanego rozwiązania jest standaryzacja w zakresie konektorów do innych systemów i wsparcie dla popularnych standardów wymiany danych. Lista standardowych konektorów platformy jest długa. Począwszy od zupełnie podstawowych, jak konektory do pakietu MS Office, Adobe PDF, przez bardziej zaawansowane, jak konektory do systemów klasy ERP, na przykład SAP, czy konektory do programów CAD 3D, po zaawansowane konektory do systemów sterowania, na przykład PCS7. COMOS obsługuje standard wymiany danych poprzez pliki XML oraz jest klientem OPC.

COMOS Web daje możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych jako cyfrowego asystenta, szczególnie dla pracowników utrzymania ruchu. System wyświetla informacje specyficzne dla użytkownika z przypisanymi obszarami roboczymi. Umożliwia użytkownikowi dostęp do danych i dokumentacji znajdującej się w posiadanych zasobach. Dzięki temu mamy wgląd do aktualnej dokumentacji instalacji, którą możemy w każdej chwili edytować.

COMOS Web wyposażony jest również w redlining oraz możliwość tworzenia w pełni edytowalnych dashboardów, które można dostosować do własnych potrzeb.

cmms_rys24.png [65.20 KB]

 

cmms_rys25.png [62.47 KB]

 

cmms_rys26.png [98.67 KB]

Okna aplikacji COMOS Mobile Operation