SCADA_2.jpg

Wizualizacja produkcji SCADA + MES

Wizualizacja produkcji SCADA + MES

Oferowane przez ASKOM przemysłowe systemy IT są dopasowywane zawsze do możliwości i specyficznych wymagań Klientów. Praktycznie od początku działalności oferujemy na rynku dedykowane rozwiązania IT, tworzone „na życzenie” Klienta na podstawie wcześniej przygotowanej specyfikacji wymagań i potrzeb biznesowych lub jako rozszerzenia już posiadanych systemów automatyki. Rozwiązania te kierujemy głównie do polskich firm produkcyjnych (choć mamy również wdrożenia w polskich fabrykach światowych koncernów) i wdrażamy je na bazie własnego produktu – platformy SCADA Asix (www.asix.com.pl).

Szczegóły na temat platformy Asix jako systemu wizualizacji SCADA + MES znajdą Państwo na witrynie www.asix.com.pl pod linkiem www.asix.com.pl/o-asix/mes. 

 

ASIX jako platforma dla specjalizowanych rozwiązań 

Bogaty wachlarz funkcjonalności, otwartość i skalowalność systemu Asix umożliwiają tworzenie specjalizowanych aplikacji, zapewniając rozwiązanie nawet bardzo skomplikowanych zadań stawianych przez Klientów. Korzystanie z funkcjonalności Asix dostępne jest poprzez interfejs programowy (API), umożliwiający uruchamianie zewnętrznych bibliotek z zawartą specjalistyczną wiedzą technologiczną, posiadających skomplikowane algorytmy, modele matematyczne, bądź elementy sztucznej inteligencji - np. sieci neuronowe. Rozwiązanie na platformie Asix umożliwia programistom skupienie się tylko na specyficznych funkcjonalnościach, jednocześnie zapewniając ochronę własności intelektualnej.

Obecnie Asix wykorzystywany jest w wielu zastosowaniach jako platforma systemowa zarówno dla jednostkowych rozwiązań skierowanych na wymagania konkretnego Klienta, jak i w rozbudowanych produktach dostępnych szeroko na rynku - takich jak:

  • Asix Energy - system monitoringu klasy EMS (Energy Management System) służący do monitorowania dowolnych mediów energetycznych, takich jak: energia elektryczna, gaz, ciepło, sprężone powietrze, woda, ścieki itp. W przejrzysty sposób przedstawia mierzone i przetworzone dane, wspomagając proces podejmowania strategicznych decyzji, mających na celu optymalizację kosztów produkcji. [ … ] czytaj więcej >
  • Asix OEE - system monitoringu efektywności pracy maszyn, linii i całych zakładów produkcyjnych. Ocena produktywności maszyn oraz liczby, czasu trwania i przyczyn przestojów, a co za tym idzie strat, to klucz do poprawy konkurencyjności firm produkcyjnych. czytaj więcej >
  • Asix CDAS - kompleksowy system zbierania i przetwarzania danych CDAS (Central Data Acquisition System) umożliwiający odczyt, archiwizację oraz prezentację i raportowanie danych z wielu źródeł (także innych niż Asix), który integruje różne środowiska przemysłowe i systemy IT.  czytaj więcej >
  • WAGO Visu Building - nowoczesny system zarządzania budynkiem BMS (Building Management System) oferowany przez firmę WAGO.   czytaj więcej >