SCADA_2.jpg

Realizacja produkcji MES

Realizacja produkcji MES

SIEMENS Digital Industries Software stworzył pod marką Opcenter najbardziej rozbudowaną, unikalną na rynku ofertę rozwiązań MOM (Manufacturing Operations Management) do digitalizacji procesów produkcyjnych dla Przemysłu 4.0, obejmującą także zaawansowany system MES do nadzoru realizacji produkcji Opcenter Execution (Opcenter EX) dostępny w specjalizowanych wersjach dedykowanych dla określonych branż przemysłowych oferujący specyficzne dla tych branż funkcjonalności:

 • Opcenter Execution Discrete czyli MES dedykowany dla branż dyskretnych takich jak motoryzacja, lotnictwo, obróbka metalu, AGD, przemysł maszynowy, zbrojeniowy, meblarski, itp.
 • Opcenter Execution Process czyli MES dedykowany dla branż procesowych takich jak przemysł spożywczy, chemiczny, kosmetyczny, itp.
 • Opcenter Execution Electronics czyli specjalistyczny MES dla branży elektronicznej,
 • Opcenter Execution Pharma czyli MES dla firm farmaceutycznych

System MES Opcenter Execution firmy Siemens posiada częściowo interfejs użytkownika stworzony przy wykorzystaniu platformy low-code Mendix, co daje użytkownikom unikalną możliwość samodzielnego modyfikowania ekranów interfejsu MES nawet przez osoby nie posiadające wykształcenia informatycznego, np. analityków biznesowych.

ASKOM jako jedyny certyfikowany Expert Partner SIEMENS w Polsce oferuje pełne portfolio oprogramowania SIEMENS Opcenter MOM, w tym zintegrowane dedykowane systemy MES Opcenter Execution.

 

Opcenter Execution Discrete zwiększa widoczność całego procesu produkcji

System MES dla branż dyskretnych Siemens Opcenter Execution Discrete realizuje między innymi następujące specyficzne wymagania:

Kontrola rosnących linii produktów
Opcenter Execution Discrete organizuje wydajną produkcję wysokiej jakości i zapewnia pełne śledzenie produkcji i jej widoczność, nawet jeśli portfolio produktów i ich wariantowość znacznie się rozszerza. Opcenter Execution Discrete został zaprojektowany do zarządzania nowymi złożonymi problemami, które mogą wystąpić na wielu płaszczyznach, takich jak rekonfiguracja parku maszynowego i rozmieszczenia stanowisk w zakładzie, rozbudowane i zmienne listy materiałowe (BOM) i listy operacji (BOP), duża liczna zleceń produkcyjnych, zależności pomiędzy zleceniami, itd.

Zarządzanie dużą wykwalifikowaną kadrą
Opcenter Execution Discrete zapewnia wydajność i dokładność w elementach przepływu pracy, które są wykonywane ręcznie. Rosnąca zależność od dostępności wykwalifikowanej siły roboczej, której doświadcza wielu producentów w branżach dyskretnych w porównaniu z innymi branżami, oznacza, że system MES musi obsługiwać rozbudowane zarządzanie pracą, współpracę człowiek-maszyna oraz wykorzystywać narzędzia rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR). Opcenter Execution Discrete zapewnia takie możliwości.

Zarządzanie niezgodnością i wyjątkami
Opcenter Execution Discrete wykrywa i reaguje na wszystkie odchylenia stwierdzone podczas inspekcji jakościowych. Opcenter Execution Discrete wykorzystuje inteligentny katalog awarii do inicjowania systematycznego procesu rozwiązywania problemów i wynikających z niego działań naprawczych. W przypadku wykrycia odchyleń Opcenter Execution Discrete zarządza wyjątkami i przeprowadza analizę przyczyn źródłowych oraz zapewnia protokoły korygowania niezgodności.

Zarządzania zmianami
System MES łatwo dostosowuje się do zmian nawet po rozpoczęciu produkcji. Rozwiązanie Opcenter Execution Discrete upraszcza złożone zarządzanie zmianami, obsługując skomplikowane połączenia między zleceniem zmiany inżynieryjnej lub produkcyjnej, zleceniami pracy oraz wszystkimi materiałami, komponentami i procesami, na które wpływa zmiana.

Cyfrowe połączenie z rozbudowanymi łańcuchami dostaw
System MES optymalizuje efektywność kosztową w całym łańcuchu dostaw dzięki ściśle zsynchronizowanej produkcji just-in-time/just-in-sequence (JIT/JIS). Rozwiązanie Opcenter Execution Discrete zapewnia producentom OEM wgląd w ich bardzo rozproszone łańcuchy dostaw. Dla dostawców system ten organizuje złożony i mocno zmienny harmonogram produkcji oraz zapewnia śledzenie każdego wyprodukowanego komponentu, nawet dla wielu producentów OEM lub klientów danego poziomu.

Wykorzystanie danych big data
System MES przechwytuje ogromny i rosnący strumień danych generowanych codziennie na hali produkcyjnej i przekształca te duże zbiory w inteligentne dane, które uzupełnią inteligentny system produkcyjny. Rozwiązanie Opcenter Execution Discrete obsługuje ten strumień danych, agregując i odpowiednio przekazując je zarówno na dalszych etapach produkcji, jak i na wyższym szczeblu do systemów korporacyjnych.

Wdrażanie przełomowych technologii
Opcenter Execution Discrete podejmuje nowe wyzwania związane z elektryfikacją, usługami sieciowymi, autonomiczną nawigacją, zrównoważonym projektowaniem i produkcją oraz innymi przełomowymi technologiami. Opcenter Execution Discrete oferuje potężną i elastyczną funkcjonalność wymaganą przez te zmiany.

 

Opcenter Execution Process pozwala zapewnić doskonałą jakość

Opcenter Execution Process umożliwia zwiększenie identyfikowalności, podniesienie efektywności zarządzania zamówieniami oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym operacji produkcyjnych. System MES dla branż procesowych realizuje między innymi następujące specyficzne wymagania:

Zapewnienie wysokiego stopnia integracji pionowej
Opcenter Execution Process organizuje i zarządzaj charakterystycznymi aspektami produkcji CPG, żywności i napojów (F&B) oraz produkcji chemicznej. Spełnia zarówno specyficzne wymagania w zakresie produkcji recepturowej, jak i wymagania związane z pakowaniem, etykietowaniem i paletyzowaniem wyrobów gotowych.

Zarządzanie materiałami, formułami, recepturami i partiami produkcyjnymi
System MES niezawodnie określa i śledzi zmienne, kluczowe parametry jakościowe dostarczanych surowców (np. kwasowość lub lepkość), a także parametry zależne od czasu (dojrzałość, okres przydatności do spożycia). Dzięki ścisłej integracji Opcenter Execution Process z systemem zarządzania specyfikacjami Opcenter RD&L Specification, system pozwala uzyskać wysoką wydajność i dokładność w zarządzaniu formulacjami, recepturami i listami materiałowymi (BOM). System MES dostosowuje produkt i proces, uwzględniając różnice między dostawcami i zapewniając powtarzalność wyrobu gotowego.

Zintegrowane pobieranie próbek i kontrola jakości
System MES nadzoruje monitorowanie i testowanie krytycznych parametrów surowców oraz półproduktów i wyrobów gotowych. Opcenter Execution Process gwarantuje wyjątkową czujność w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu. System MES ściśle zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania laboratorium Opcenter RD&L Laboratory (LIMS) zarządza próbkami z partii produkcyjnych i testami laboratoryjnymi. Opcenter Execution Process pomaga chronić zdrowie i bezpieczeństwo zarówno konsumentów, jak i pracowników produkcyjnych, zwłaszcza w przemyśle chemicznym.

Elastyczne podejście do platformy i aplikacji
Wdrażanie Opcenter Execution Process jest realizowane etapowo z zastosowaniem wyważonego, przyrostowego, warstwowego podejścia podczas przejścia ze starszych systemów do oprogramowania nowej generacji. Zbudowany w oparciu o najnowocześniejszą platformę i aplikacje, Opcenter Execution Process pozwala chronić wcześniejsze inwestycje i rozpocząć budowę elastycznego i wydajnego, zunifikowanego przedsiębiorstwa cyfrowego.

 

Personalizacja Opcenter Execution z wykorzystaniem low-code Mendix

Współcześnie zarówno dyskretne i procesowe firmy produkcyjne działają pod dużą presją, aby spełniać spersonalizowane wymagania konsumentów i rynków. Wymaga to personalizacji codziennych działań własnych pracowników, ale wiąże się z wieloma korzyściami. Historycznie rzecz biorąc, personalizowanie systemów MES było skomplikowane i kosztowne oraz nie zawsze w pełni spełniało potrzeby użytkowników i założone cele. Jednak dzięki narzędziom low-code takim jak Mendix dostępne są nowe możliwości. Firmy produkcyjne mogą już same dostosowywać swoje systemy MES do własnych procesów biznesowych, innowacji i produktywności użytkowników. Low-code to kluczowy czynnik umożliwiający każdej firmie szybkie i wygodne tworzenie spersonalizowanych aplikacji, nawet bez posiadania przeszkolonych programistów.

Przejmując na siebie personalizację systemu MES firma zapewnia sobie dodatkowo:

 • Większe zadowolenie pracowników
 • Większą wydajność pracowników i lepszą realizację produkcji
 • Większą elastyczność
 • Niższe koszty serwisu i wsparcia technicznego

Aby zapewnić pracownikom produkcyjnym bardziej spersonalizowany system MES w szybszy i wygodniejszy sposób, dwa rozwiązania firmy Siemens Opcenter i Mendix łączą siły, tworząc wyjątkową ofertę. Opcenter Execution (MES) posiada obecnie interfejs użytkownika częściowo stworzony przy wykorzystaniu platformy low-code Mendix, co daje użytkownikom unikalną możliwość samodzielnego modyfikowania ekranów MES nawet przez osoby nie posiadające wykształcenia informatycznego, np. analityków biznesowych.

Broszury MES

 • Siemens SW Opcenter Execution Discrete 2307 Fact Sheet.pdf
  3.37 MB (pdf)
  pobierz
 • Siemens SW Opcenter Execution Process 2307 Fact Sheet.pdf
  4.28 MB (pdf)
  pobierz
 • Siemens SW Opcenter Execution Discrete White Paper.pdf
  5.48 MB (pdf)
  pobierz