it_aps.png

Planowanie produkcji APS

Planowanie produkcji APS

SIEMENS Digital Industries Software stworzył pod marką Opcenter najbardziej rozbudowaną, unikalną na rynku ofertę rozwiązań MOM (Manufacturing Operations Management) do digitalizacji procesów produkcyjnych dla Przemysłu 4.0, obejmującą także zaawansowany system planowania i harmonogramowania produkcji Opcenter Advanced Planning and Scheduling (Opcenter APS), na który składają się następujące produkty:

 • Opcenter Planning wspomagający zaawansowane planowanie produkcji średnio i długoterminowe, 
 • Opcenter Scheduling wspomagający zaawansowane harmonogramowanie operacji produkcyjnych,
 • Opcenter Scheduling SMT dla branży elektronicznej wspomagający specyficzne harmonogramowanie operacji montażu powierzchniowego (Surface-Mount Technology),
 • Opcenter APS Anywhere rozszerzenie chmurowe pozwalające na dostęp do harmonogramów produkcyjnych z dowolnego miejsca na świecie.

ASKOM jako jedyny certyfikowany Expert Partner SIEMENS w Polsce oferuje pełne portfolio oprogramowania SIEMENS Opcenter MOM, w tym zintegrowany system - Opcenter APS.

 

Globalna konkurencja

Obecne trendy w produkcji mają na celu obniżenie poziomu zapasów w celu obniżenia kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości reagowania na coraz krótsze czasy realizacji i tym samym zaspokajania popytu klientów. Zmusza to firmy do znalezienia sposobów optymalizacji operacji produkcyjnych poprzez redukcję lub eliminację czynności bez wartości dodanej, takich jak przezbrojenia lub czas oczekiwania. Wskazanie potencjalnych problemów umożliwia podjęcie działań w celu zrównoważenia popytu i wydajności.

Produkty Opcenter APS zostały opracowane, aby sprostać tej potrzebie. Są używane przez małe i średnie firmy oraz duże korporacje, aby sprostać wymaganiom stawianym przez ich klientów i pokonać coraz bardziej globalną konkurencję.

Dzięki elastycznemu modelowi danych i logice planowania produkty Opcenter APS można skonfigurować tak, aby spełniały wymagania firmy w zakresie planowania i tworzenia harmonogramów, niezależnie od jej wielkości i rodzaju produkcji. 

 

A co z moim obecnym oprogramowaniem?

Produkty Opcenter APS zostały zaprojektowane tak, aby współpracować z istniejącymi systemami i je uzupełniać, a nie zastępować. Mogą być one ściśle zintegrowane z systemem ERP, arkuszami kalkulacyjnymi, systemem produkcyjnym MES oraz systemami automatyki (SCADA).

Niezależnie od tego, czy generowane są plany produkcyjne, które szczegółowo opisują sekwencje zadań dla każdego zasobu, czy też opracowywane są długoterminowe plany zdolności produkcyjnych, produkty Opcenter APS zapewniają interaktywne środowisko typu „przeciągnij i upuść”, którego potrzebują nowoczesne firmy, by skutecznie reagować na nieoczekiwane zmiany popytu i zdolności produkcyjnych, a tym samym maksymalizować terminowość dostaw.

 

opcenter_aps.png [77.91 KB]

 

W jaki sposób Opcenter APS wspomaga lean manufacturing?

Lean manufacturing jest obecnie jednym z modnych trendów i … całkiem słusznie. Większość firm działa pod presją obniżania kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu produkcji i skracaniu czasu dostaw. Wszystko to trzeba realizować bez dokładnej znajomości przyszłego popytu i przy minimalnych zapasach. Lean manufacturing to zmiana kulturowa na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Jej głównym celem jest eliminacja strat w każdej formie. Niezależne międzynarodowe ankiety, mierzące terminowość dostaw i poprawę czasów realizacji, dowiodły, że firmy odnoszące największe sukcesy to te, które używają oprogramowania do planowania lean, takiego jak Opcenter APS. Integrując systemy APS z systemem ERP i poprzez MES z danymi z produkcji, firmy te są w stanie monitorować na bieżąco stan realizacji produkcji (MES) w stosunku do planu (APS).

 

Kluczowa jest widoczność

Trzeba zobaczyć wpływ swoich decyzji. Nie można tego osiągnąć za pomocą takich narzędzi jak arkusz kalkulacyjny. Korzystanie z Opcenter APS pomaga wizualizować bieżące obciążenie, zobaczyć wpływ nieoczekiwanych zdarzeń, zadawać pytania „co by było, gdyby” i porównywać alternatywne scenariusze przed podjęciem decyzji.

 

opcenter_aps_2.png [53.27 KB]

 

Kto używa Opcenter APS?

Wiele firm, od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje, na całym świecie wykorzystuje Opcenter APS jako część swojego rozwiązania do zarządzania globalnym łańcuchem dostaw. Elastyczność oprogramowania oznacza, że może być ono używane przez firmy z praktycznie każdej branży produkcyjnej, usługowej czy logistycznej:

 • Motoryzacja i lotnictwo
 • Chemia i farmacja
 • CPG
 • Elektronika
 • Przemysł spożywczy
 • Meble i wyroby z drewna
 • Szkło i ceramika
 • Metale i wyroby metalowe
 • Papier i opakowania
 • Drukowanie i publikowanie
 • Guma i tworzywa sztuczne
 • Tekstylia i odzież
 • Oprzyrządowanie i inżynieria precyzyjna

 

Kompletna rodzina rozwiązań

Opcenter APS nie jest rozwiązaniem jednopunktowym. Reprezentuje ono rodzinę produktów, które, choć oparte na tym samym kodzie źródłowym, mają różne poziomy funkcjonalności i ceny, dzięki czemu można wybrać system, który zaspokoi indywidualne potrzeby oraz budżet. Aktualizacja do wyższej wersji produktu, gdy wzrosną potrzeby, jest prosta i szybka.

Produkty z serii Opcenter APS mogą być używane do długoterminowego planowania strategicznego obejmującego miesiące i lata, średnioterminowego planowania taktycznego z kilkutygodniowym horyzontem planowania oraz do szczegółowego sekwencjonowania i harmonogramowania.

 

Opcenter Scheduling - zaawansowane harmonogramowanie

Opcenter Scheduling wprowadza całkowicie nową rodzinę produktów do harmonogramowania, które mają zaspokajać potrzeby klientów w różnych zakresach cenowych. Wszystkie produkty Opcenter Scheduling (Opcenter SC) są teraz interaktywnymi wielowarunkowymi systemami harmonogramowania. Oznacza to, że dostępność zasobów oraz dodatkowe warunki, takie jak oprzyrządowanie oraz dostępność materiałów są uwzględniane podczas procesu harmonogramowania, aby dokładnie odwzorować model środowiska Klienta. Zlecenia mogą być harmonogramowane szybko przy użyciu wbudowanych inteligentnych zasad, a planista ma możliwość manualnej interakcji z harmonogramem w celu dokonywania zmian na bazie własnych doświadczeń lub nowych informacji.

Opcenter Scheduling oferuje zupełnie nowy poziom dostosowania programu do potrzeb użytkownika i możliwość zmiany sposobu, w jaki system funkcjonuje w rękach określonego użytkownika. Obejmuje to nową siatkę edytora danych, która pozwala na stosowanie własnego sortowania, filtrów i grupowania, oraz umożliwia wybieranie wyświetlonych pól podczas przeglądania danych. Ponadto, dostępny jest potężny edytor tabel i pól, który umożliwia zmiany nazw tabel i pól, przeprojektowywanie dialogów i ustawianie atrybutów wyświetlania pól.

Opcenter APS jest zaprojektowany tak, aby umożliwiać łatwą integrację z innymi systemami biznesowymi i tym samym pozwalać na pobieranie wszelkich wymaganych danych, na przykład listy zleceń z systemu ERP/MRP lub aktualnego postępu produkcji z systemu MES Opcenter Execution. Jest to wspomagane przez prosty, intuicyjny interfejs wymiany danych oraz potężne narzędzie workflow, które pozwala na szybkie wdrożenie integracji. Elastyczność narzędzi integracyjnych i ustawień danych umożliwia wdrożenie systemu praktycznie niezależne, jego zasilenie danymi z innych systemów biznesowych lub każdy pośredni scenariusz. Jeżeli w ramach Opcenter APS przechowywana jest informacja o marszrutach technologicznych i specyfikacjach materiałowych BoM, istnieje wówczas możliwość użycia systemu do doraźnych zapytań, a planista jest w stanie podawać natychmiast szczegółowe szacunki dotyczące dostaw.

 

Opcenter Planning - zaawansowane planowanie

Planowanie produkcji w module Opcenter Planning (Opcenter PL) można realizować w trybie ograniczonych lub nieograniczonych zdolności produkcyjnych, a horyzont czasowy planowania może obejmować dni, tygodnie i/lub miesiące. Parametry można ustawiać dla poszczególnych kodów produktów, co pozwala stosować różne wyliczenia dla każdego z produktów, np. część produktów może być wytwarzana na magazyn MTS (Make-To-Stock), podczas gdy inne na zamówienie MTO (Make-To-Order). W przypadku wykorzystywania systemu harmonogramowania Opcenter Scheduling możliwe jest przesyłanie szczegółowego harmonogramu produkcji zwrotnie do modułu planowania, co spowoduje nadpisanie ilości planowanych ilościami z harmonogramu. Główny harmonogram produkcji MPS (Master Production Schedule) może zostać wówczas przeliczony ponownie z wykorzystaniem jako bazy dla nowych wyników, szczegółowego harmonogramu.

W branży spożywczej, FCMG i podobnych, bardzo prawdopodobne jest, że proces produkcji odbywa się w trybie MTS (produkcja na magazyn), w przypadku którego głównym czynnikiem kształtującym plan jest zwykle prognoza przyszłego popytu. Opcenter Planning importuje bieżące poziomy zapasów oraz bieżący i prognozowany popyt. Wówczas generuje on propozycję dokładnego i realizowalnego MPS, uwzględniając przybliżoną zdolność produkcyjną, czasy związane z logistyką, dni pokrycia zapasów magazynowych, preferencje na produkcji, minimalne/maksymalne ilości na zleceniach, wielokrotności ponownych zamówień, okres przydatności produktów itp. Zdolność produkcyjna może zostać określona jako ilość, czas trwania lub waga, a dzięki wykorzystaniu kalendarza systemu Opcenter APS możliwe jest różnicowanie zdolności w czasie. Zdolność dostępna ogranicza wówczas wielkość produkcji generowaną w każdym okresie. Po utworzeniu początkowego MPS dane mogą być wyświetlane jako wykresy zarówno profilu zapasów, jak też wykorzystania zdolności produkcyjnych. MPS można zmieniać poprzez proste kliknięcie i przeciągnięcie punktu na wykresie zapasów lub zdolności, a produkcja określonego produktu zostanie przesunięta z jednego okresu planowania do innego. Każda zmiana zostanie odzwierciedlona we wszystkich połączonych oknach wykresów. Użyte w planowaniu BoM’y mogą zostać rozwinięte przez Opcenter Planning i wtedy wyliczenie planu produkcji dla produktów składowych niższego poziomu odbywa się w taki sam sposób. Na podstawie rozwinięcia BoM i planu produkcji proponowane zakupy materiałów mogą zostać wyeksportowane do realizacji do systemu ERP, Excel itp.

Przy produkcji na zamówienie MTO poziomy zapasów wyrobów i półproduktów nie będą kluczowymi parametrami procesu, ale nadal będzie istniała konieczność oceny wpływu przyszłych zmian popytu na proces produkcji. Na przykład, w montażu zespołów o wysokim stopniu złożoności w branży lotniczej każdy produkt może posiadać bardzo rozbudowany BoM, składający się nawet z tysięcy pojedynczych komponentów. Wiele z tych komponentów jest produkowanych wewnętrznie i współdzielą one zdolność produkcyjną, więc istnieje skomplikowana zależność między zdolnością produkcyjną a popytem. W momencie pojawienia się zmian popytu, w zakresie ilości lub terminów dostaw, pojawia się konieczność posiadania zdolności szybkiej oceny czy spełnienie nowych wymagań jest możliwe. Możliwe jest zaimportowanie zmian popytu przez Opcenter Planning i stworzenie nowego planu "co / jeżeli". Planowany BoM zostanie rozwinięty i Opcenter Planning pokaże ewentualne problemy z dostępną zdolnością produkcyjną. W przypadku pojawienia się problemów, możliwe jest utworzenie akceptowalnego MPS dzięki interaktywnej pracy z systemem.

 

Kastomizacja

Opcenter APS to wysoce konfigurowalny pakiet planowania i harmonogramowania produkcji. Pola i tabele w bazie danych Microsoft SQL można dowolnie dodawać i modyfikować. Można także tworzyć własne unikalne reguły harmonogramowania. Można również zainstalować skrypty komunikacyjne sterowane zdarzeniami w celu ścisłej integracji APS z innymi systemami w wielu lokalizacjach. Jego elastyczność jest niezrównana.

Zarówno moduł planowania jak i harmonogramowania można skonfigurować na wiele różnych sposobów. Często użytkownicy mają jeden główny system, który komunikuje się z jedną lub kilkoma „przeglądarkami” Opcenter APS Viewer w celu udostępniania informacji o harmonogramie. Inne firmy wykorzystują z kolei wiele licencji systemu w jednym lub kilku działach, jednostkach lub zakładach, z automatycznym transferem informacji z jednego systemu do drugiego.

Unikalną propozycją jest moduł Opcenter APS Anywhere który umożliwia udostępnianie harmonogramów w środowisku chmurowym AWS (Amazon Web Services) a w przyszłości także MS Azure, co zapewnia dostęp do harmonogramów produkcyjnych praktycznie z dowolnego miejsca na świecie.

 

Zintegrowana platforma Opcenter

Opcenter APS jako element zintegrowanej platformy SIEMENS Opcenter pozwala na wykorzystywanie go nie tylko do planowania produkcji. Dzięki integracji APS z systemem LIMS będącym modułem Opcenter Research Development & Laboratory (RD&L) można wykorzystać Opcenter Scheduling do optymalizacji wykorzystania aparatury kontrolno-pomiarowej w laboratoriach kontroli jakości, szczególnie bardzo drogich aparatów będących często „wąskim gardłem” decydującym o czasie trwania analiz.

 

APS - zrzuty ekranu

 

Broszury APS

 • Opcenter APS Advanced planning and scheduling
  1.05 MB (pdf)
  pobierz
 • Opcenter APS Food Sector
  1.29 MB (pdf)
  pobierz
 • Opcenter APS Packaging sector
  1.25 MB (pdf)
  pobierz
 • Opcenter APS Pharmaceutical sector
  1.14 MB (pdf)
  pobierz
 • Opcenter APS for scheduling your testing environments Fact Sheet.pdf
  1 MB (pdf)
  pobierz
 • Siemens SW Opcenter Scheduling SMT Fact Sheet.pdf
  1.74 MB (pdf)
  pobierz