OEE.jpg

Monitoring produktywności OEE

Monitoring produktywności OEE

Zadaniem systemów wspomagających zarządzanie produkcją (MES) jest m.in. zapewnienie służbom odpowiedzialnym za operacyjne zarządzanie produkcją i utrzymanie ruchu aktualnej i wiarygodnej informacji o stopniu wykorzystania parku maszynowego oraz czasie trwania i przyczynach przestojów.

Doświadczenia firmy ASKOM ze zrealizowanych w ciągu ostatnich lat wdrożeń systemów klasy MES pozwoliły na stworzenie na bazie własnego systemu SCADA Asix dodatkowego gotowego rozwiązania do monitorowania produktywności, które charakteryzuje się unikalnymi możliwościami. Asix OEE to propozycja ASKOM w zakresie monitoringu efektywności poszczególnych maszyn, gniazd i linii produkcyjnych, a także całych zakładów. Ocena efektywności maszyn, liczby, czasu trwania i przyczyn przestojów oraz strat to klucz do poprawy produktywności i konkurencyjności. Asix OEE pomaga zlokalizować i ocenić „wąskie gardła” oraz zidentyfikować główne przyczyny przestojów i wytwarzania braków, a przecież od tego zaczyna się dopiero cały proces ulepszania produkcji, będący elementem ciągłego doskonalenia (Continues Improvement). System Asix OEE dzięki temu, że jest gotowym rozwiązaniem „pudełkowym” („out of the box”), może być sprawnie wdrożony i bardzo szybko może przynieść wymierne korzyści.

 

Więcej informacji znajdziesz na dedykowanej stronie:

www.asix.com.pl > O Asixie > Asix OEE

 

OEE - broszura

 

Nasze wdrożenia OEE