it_ems.jpg

Monitoring energii EMS

Monitoring energii EMS

O tym jak ważne dla zakładu produkcyjnego jest oszczędne gospodarowanie energią, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Skończyły się czasy, gdy firmy traktowały zużywaną energię jako koszt stały, na który nie ma się wpływu. Rosnące w zastraszającym tempie ceny mediów energetycznych oraz zmieniające się regulacje prawne takie jak konieczność cyklicznych audytów energetycznych, wymuszają na firmach zwrócenie szczególnej uwagi na wykorzystywanie energii pod różnymi postaciami oraz wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu oraz modyfikację procesów technologicznych zapewniających oszczędności. Zrozumiano, że energia potrzebna do wytworzenia produktu jest jednym z ważnych czynników cenotwórczych, a jej minimalizacja w znaczący sposób wpływa na rentowność firmy, poprawiając jednocześnie jej wizerunek jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku. Brak wdrożenia programów oszczędności zużycia mediów może spowodować niekontrolowany wzrost kosztów produkcji, a przez to zmniejszenie konkurencyjności.

Żeby jednak myśleć o optymalizacji zużycia oraz obniżeniu kosztów wytwarzania mediów energetycznych, nie wystarczy jedynie mierzyć ilość energii. Trzeba również dysponować odpowiednim systemem akwizycji i przetwarzania danych, który przedstawi w przejrzysty sposób zebrane informacje, dokona ich agregacji i wypracuje wskaźniki pomocne przy podejmowaniu decyzji organizacyjnych, czy też planowaniu modernizacji prowadzących do wymiernego ograniczenia kosztów produkcji.

Chcąc doprowadzić do zmniejszenia energochłonności zakładu, należy rozpocząć proces monitorowania zużycia przez poszczególne odbiory. Do tego celu przeznaczone są systemu klasy EMS (Energy Management System) zgodne z normą ISO 50001, zapewniające ciągły nadzór nad zużyciem energii.

Ze względu na stosunkowo nieduże nakłady potrzebne do wdrożenia systemu monitoringu mediów energetycznych (EMS) w stosunku do możliwych do osiągnięcia oszczędności jest to obecnie jedną z najlepszych i najszybciej zwracających się inwestycji IT.

 

Asix Energy 

Doświadczenia firmy ASKOM ze zrealizowanych w ciągu ostatnich ponad 25 lat wdrożeń systemów zarządzania mediami energetycznymi pozwoliły na stworzenie na bazie własnego systemu SCADA Asix dodatkowego gotowego rozwiązania klasy EMS, które charakteryzuje się unikalnymi możliwościami. Asix Energy oferuje wszystkie zalety gotowych produktów, jednocześnie umożliwiając swobodną rozbudowę o nowe funkcje. Użytkownik ma możliwość wglądu zarówno w informacje o bieżącym stanie instalacji mediów energetycznych, jak i ich analizę w dowolnym okresie czasu w postaci wykresów i raportów. Dodatkowo, wykorzystując moduł strażnika mocy, Asix udostępnia prognozowane wartości.

Więcej informacji znajdziesz na dedykowanej stronie:

www.asix.com.pl > O Asixie > Asix Energy

 

 

EMS - galeria screenów z aplikacji

 

EMS - broszura

 

Nasze wdrożenia EMS