BI_naglowek.jpg

Analiza danych produkcyjnych BI

Analiza danych produkcyjnych BI

SIEMENS Digital Industries Software stworzył pod marką Opcenter najbardziej rozbudowaną, unikalną na rynku ofertę rozwiązań MOM (Manufacturing Operations Management) do digitalizacji procesów produkcyjnych dla Przemysłu 4.0, obejmującą także system Opcenter Intelligence czyli przemysłową platformę do raportowania i wielowymiarowej analizy wraz z hurtownią danych produkcyjnych dostępną zarówno lokalnie jak i w środowisku chmurowym.

ASKOM jako jedyny certyfikowany Expert Partner SIEMENS w Polsce, oferuje pełne portfolio oprogramowania SIEMENS Opcenter MOM w tym system Opcenter Intelligence, który wdrożył już w kilku firmach w Polsce i za granicą.

 

Odpowiedzi na potrzeby rynku 

Cyfryzacja rewolucjonizuje naszą gospodarkę i modele biznesowe. Klienci coraz częściej mogą powiedzieć producentom dokładnie, czego chcą i kiedy. Aby sprostać temu wyzwaniu, producenci muszą znacznie skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, jednocześnie znacznie zwiększając elastyczność, aby umożliwić zindywidualizowaną produkcję masową przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i zasobów. Rozwiązania mające na celu sprostanie temu wyzwaniu opracowywane są w ramach inicjatyw takich jak Internet Rzeczy (IoT) czy Przemysł 4.0.

 

Opcenter MOM dla cyfrowego przedsiębiorstwa 

Siemens Opcenter MOM pomaga producentom stać się przedsiębiorstwami cyfrowymi, umożliwiając im digitalizację i integrację całego przemysłowego łańcucha wartości poprzez rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), systemy nadzoru realizacji (MES) i rozwiązania do zarządzania produkcją (MOM) oraz sprzęt całkowicie zintegrowanej automatyki (TIA). MES/MOM to podstawowy element łączący PLM z automatyką hali produkcyjnej i zapewniający producentom warstwę oprogramowania branżowego działającą w czasie rzeczywistym. Siemens Opcenter MES, system zarządzania jakością (LIMS/QMS), zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS) oraz Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) stanowią części systemu MOM, oferując całościowe podejście do poprawy wydajności operacji produkcyjnych i konsolidację zarządzania produkcją, planowaniem, obsługą niezgodności i kompleksowym zapewnieniem jakości w ramach jednego systemu.

Rozwiązania Siemens Opcenter MOM standaryzują i optymalizują procesy produkcyjne, aby zminimalizować czas realizacji zamówień, zoptymalizować wykorzystanie zasobów, skrócić globalny czas wprowadzenia produktu na rynek oraz zwiększyć widoczność produkcji i czas reakcji.

Manufacturing Intelligence MOM Image.jpg [757.74 KB]

 

Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) czyli produkcyjny BI 

Oprogramowanie Opcenter Intelligence to nowoczesne rozwiązanie do analizy danych produkcyjnych dla przedsiębiorstw, ukierunkowane na obecne i nadchodzące technologie transformacyjne, które kształtują przyszłość analityki danych w produkcji: mobilny Internet, przetwarzanie w chmurze i zaawansowana analityka.

Opcenter Intelligence łączy, organizuje i agreguje dane produkcyjne z różnych źródeł firmowych w spójne, inteligentne i kontekstowe informacje, które pomagają uzyskać natychmiastowe i przydatne spostrzeżenia. Informacje obejmują dane procesowe w połączeniu z informacjami biznesowymi, danymi operacyjnymi i wskaźnikami KPI wpływającymi na produkcję.

Opcenter Intelligence zapewnia użytkownikom szerszy obraz informacji, udostępniając narzędzia do tworzenia internetowych dashboardów i raportów dostępnych z dowolnego miejsca, umożliwiając samoobsługową eksplorację danych i umożliwiając wykrywanie trendów i innych powiązań danych, które w przeciwnym razie mogłyby nie być widoczne podczas przeglądania różnych arkuszy kalkulacyjnych lub raportów.

 

Cechy 

 • Jednolita platforma danych produkcyjnych i korporacyjnych zapewnia wspólną wizję w całej firmie
 • Zarządzanie i integracja danych dla ekosystemu MOM
  • Analityczny model danych produkcyjnych oparty na normach (ISA-95)
  • Zarządzanie projektami i możliwości automatycznego wdrażania
  • Gotowa do użycia konfiguracja umożliwiająca korzystanie z dedykowanych funkcjonalności branżowych
 • Samoobsługowe zarządzanie danymi w celu spełnienia nowych potrzeb biznesowych
  • Rozszerzanie modelu danych dla dowolnych danych z innych systemów
  • Automatyczne zarządzanie danymi – nie jest wymagane doświadczenie informatyczne (IT).
 • Analityka samoobsługowa umożliwia każdemu analizowanie i odkrywanie nowych wartości biznesowych
  • Analiza danych historycznych i w czasie zbliżonym do rzeczywistego
  • Zapewnia narzędzia do tworzenia dashboardów i raportów, dostępnych przez przeglądarkę z różnego rodzaju urządzeń (laptopy, tablety i inne)
  • Dashboardy i raportowanie w technologii HTML5
  • Definiowanie i obliczanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).
 • Skalowalne rozwiązanie od zakładu do przedsiębiorstwa

 

Korzyści 

 • Poprawa współpracy i widoczności w firmowych silosach
 • Większa wydajność i produktywność
 • Lepsze decyzje „produkuj czy kupuj”.
 • Dokładniejsze szacowanie czasów dostaw
 • Stale aktualizowane informacje
 • Podejmowanie lepszych decyzji

 

Zaawansowane analizy i raporty 

Opcenter Intelligence rozszerza rozwiązanie Siemens Opcenter MOM, zapewniając możliwość zastosowania technik analitycznych i raportowania do danych produkcyjnych i biznesowych na poziomie zakładu, regionu i globalnym.

Opcenter Intelligence integruje, łączy i ujednolica źródła danych – takie jak system zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS), zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP), planowanie (APS), zarządzanie produkcją (MES), zapewnienie jakości (QMS) i inne – w jeden dostępny model danych analitycznych, zapewniający możliwości eksploracji i drążenia kontekstualnych danych.

Opcenter Intelligence jest wykorzystywany na poziomie zakładu w celu usprawnienia współpracy i wymiany danych pomiędzy halą produkcyjną a systemami przedsiębiorstwa, a na poziomie przedsiębiorstwa do porównywania przebiegów produkcyjnych lub przewidywania różnych operacji zakładu. Łącząc dane z różnych źródeł, można je umieścić w nowym kontekście lub zagregować, aby zapewnić użytkownikom inną i pełniejszą perspektywę produkcji, niezależnie od tego, skąd pochodzą dane.

Opcenter Intelligence zapewnia elastyczne narzędzia do raportowania i analizy, które umożliwiają firmom prezentowanie danych właściwym osobom i odpowiednią wizualizację dla różnych przypadków użycia: raporty stronicowane, dashboardy produkcyjne, analizy i dashboardy analityczne.

Broszury BI

 • Siemens SW Opcenter Intelligence Fact Sheet.pdf
  641.94 KB (pdf)
  pobierz