systemy_przemyslowe_it_naglowek2.jpg

Przemysłowe IT

Przemysłowe IT

ASKOM jako jedna z niewielu firm w Polsce z bogatym doświadczeniem w integracji systemów automatyki od wielu lat z sukcesem wdraża również zintegrowane przemysłowe systemy IT, takie jak systemy zarządzania produkcją MOM (Manufacturing Operations Management) - w tym systemy planowania (APS) i nadzoru realizacji produkcji (MES), systemy wspomagające pracę laboratoriów (LIMS), służb utrzymania ruchu (CMMS) i działów badań i rozwoju (R&D). Osobną kategorię stanowią również własne rozwiązania firmy ASKOM oparte na platformie Asix (SCADA), służące do monitorowania zużycia mediów energetycznych (Asix Energy), czy efektywności pracy maszyn (Asix OEE). Pełni obrazu dopełniają dedykowane aplikacje w tym mobilne i chmurowe tworzone przez ASKOM z wykorzystaniem najnowszych technologii IT m.in. zaawansowanej platformy low-code SIEMENS Mendix w celu rozbudowy funkcjonalnej systemu Opcenter MOM oraz realizacji specyficznych potrzeb biznesowych Klientów. Wszystkie te rozwiązania pozwalają naszym Klientom optymalizować ich własne procesy biznesowe oraz skutecznie poprawić efektywność wykorzystania posiadanych zasobów.

Oferowane przez nas przemysłowe systemy IT pozwalają m.in. na osiągnięcie wielu korzyści biznesowych:

 • Zwiększenie przejrzystości procesu produkcji, a w ślad za tym jego optymalizacji oraz ograniczenia strat wynikających z awarii maszyn lub zastosowania materiałów o niskiej jakości dzięki wdrożeniu śledzenia procesu produkcji
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania parku maszynowego i pracowników dzięki wdrożeniu zarządzania czasem pracy maszyn, rejestrowania przyczyn przestojów i bieżącego wyznaczania wskaźników wydajności KPI (OEE)
 • Ograniczenie stanów magazynowych, a co za tym idzie kosztów magazynowania oraz „odchudzenie” i usprawnienie logistyki dostaw dzięki wdrożeniu zarządzania magazynami produkcyjnymi i logistyką wewnętrzną
 • Ograniczenie kosztów utrzymania ruchu dzięki wdrożeniu rejestracji alarmów i przebiegów parametrów procesów wraz ze śledzeniem trendów oraz bieżącym nadzorowaniem takich wskaźników jak OEE, MTBF, MTTR itd., co pozwala przewidywać i zapobiegać awariom
 • Zmniejszenie kosztów braków dzięki wdrożeniu zarządzania kontrolą jakości bezpośrednio w procesie produkcji (SPC) oraz w laboratorium (LIMS)
 • Zwiększenie przejrzystości realizacji zleceń i lepsze planowanie produkcji oraz większe bezpieczeństwo i krótszy czas wprowadzania nowych produktów dzięki wdrożeniu zarządzania recepturami i zleceniami produkcyjnymi
 • Optymalizacja zarządzania personelem na produkcji i ograniczenie kosztów osobowych dzięki wdrożeniu dynamicznego zlecania zadań dla pracowników
 • Ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania i zapewnienia jakości dzięki pełnej dwukierunkowej integracji systemów PLM do tworzenia technologii i konstrukcji z systemem MOM nadzorującym bieżącą realizację produkcji i kontrolę jakości
 • Ograniczenie kosztów obsługi i utrzymania systemów MES (TCO) oraz zapewnienie wiarygodności rejestrowanych danych dzięki standaryzacji systemów (zgodnie z normą ANSI/ISA-95) oraz integracji on-line z systemami automatyki (OPC UA) i biznesowymi systemami IT takimi jak PLM, ERP, WHM, itd.
 • Poprawa jakości i dokładności informacji o procesie produkcyjnym oraz ograniczenie kosztów osobowych dzięki eliminacji ręcznie wypełnianych raportów papierowych i wdrożeniu automatycznego raportowania i wielowymiarowej analizy danych produkcyjnych (BI)

Oferowane przez ASKOM przemysłowe systemy IT są dopasowane zawsze do możliwości i specyficznych wymagań Klientów. Portfolio naszych rozwiązań oparte jest na 3 głównych filarach:

 • systemy MOM oferujące pełne spektrum funkcjonalności zarządzania produkcją, planowania i kontroli jakości, oparte na rozwiązaniach SIEMENS Opcenter i Comos:
  • Opcenter Advanced Planning & Scheduling - system planowania produkcji (APS)
  • Opcenter Execution - system nadzoru realizacji produkcji (MES)
  • Opcenter Research Development & Laboratory - system wspomagający pracę działów badawczo-rozwojowych (R&D) oraz laboratoriów kontroli jakości (LIMS)
  • Opcenter Intelligence - system do wielowymiarowej analizy danych produkcyjnych (BI)
  • Comos MRO- system wspomagający pracę działów utrzymania ruchu (CMMS)
  • Comos DDMS - system zarządzania danymi i dokumentacją (DMS) 
 • systemy monitoringu oparte na własnym rozwiązaniu ASKOM - platformie SCADA Asix - takie jak:
  • Asix Energy - system monitorowania zużycia mediów energetycznych
  • Asix OEE - system monitorowania efektywności pracy maszyn
 • dedykowane aplikacje w tym mobilne i chmurowe tworzone do realizacji specyficznych potrzeb biznesowych Klientów z wykorzystaniem zaawansowanej platformy low-code SIEMENS Mendix.

Bogate doświadczenie ASKOM było wielokrotnie doceniane przez niezależne instytucje, m.in. przez amerykańską firmę konsultingową Frost&Sullivan, która uhonorowała nasz produkt Asix, wykorzystywany do budowy systemów monitoringu, nagrodą Polish SCADA Price Performance Value Leadership Award oraz przez branżowy portal MSI Polska, który przyznał nam dwukrotnie tytuł Najlepszy dostawca IT dla przemysłu w kategorii systemy MES – producent/dostawca w Polsce. Zdobyliśmy również tytuł Integrator Systemów Roku w pierwszej edycji konkursu zorganizowanego przez branżowy magazyn Control Engineering Polska, a ostatnio zostaliśmy wyróżnieni przez firmę Siemens tytułem System Integrator 2023. 

Ponadto ASKOM od prawie 20 lat jest jedynym w Polsce certyfikowanym partnerem Expert Partner firmy SIEMENS, oferującym pełne portfolio systemów Opcenter MOM.

image/svg+xml
Zarządzanie produkcją
MOM
image/svg+xml
Planowanie produkcji
APS
Realizacja produkcji
MES
Wsparcie badań i rozwoju
R&D
image/svg+xml
Zarządzanie laboratorium
LIMS
Analiza danych produkcyjnych
BI
Wizualizacja produkcji
SCADA+MES
Monitoring energii
EMS
Monitoring produktywności
OEE
Akwizycja danych
CDAS
Zarządzanie aktywami fabryki
COMOS
Utrzymanie ruchu
CMMS
Zarządzanie dokumentacją
DMS
Aplikacje low-code
Mendix