mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Autorskie rozwi±zania, których producentem jest firma ASKOM:

 

Asix - pakiet programowy klasy HMI / SCADA / MES umożliwiaj±cym realizację komputerowych systemów wizualizacji, nadzoru i sterowania procesów przemysłowych... więcej

   

Asix Energy - to nowatorskie oprogramowanie służ±ce do monitorowania dowolnych mediów energetycznych, takich jak: energia elektryczna, gaz, ciepło, sprężone powietrze, woda, ¶cieki itp. W przejrzysty sposób przedstawia mierzone i przetworzone dane, wspomagaj±c proces podejmowania strategicznych decyzji, maj±cych na celu optymalizację kosztów produkcji... więcej

   

AsService - program dedykowany gospodarce remontowej i kontroli zasobów produkcyjnych. Narzędzie to pozwala rejestrować czasy pracy oraz liczbę zał±czeń urz±dzeń przy pomocy liczników, na podstawie danych pobieranych z aplikacji Asix... więcej

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2022-10-03