o_nas_etyka_naglowek.jpg

Kodeks etyki w biznesie

Kodeks etyki w biznesie

Kodeks etyki i postępowania w biznesie to zbiór zasad, który wyznacza podstawowe standardy etyczne i prawne, którymi będziemy się kierować na co dzień w naszej pracy. We wszystkich obszarach naszej działalności deklarujemy, że będziemy postępować etycznie. Oznacza to, że jesteśmy uczciwi wobec siebie nawzajem, jak i wobec osób spoza firmy ASKOM Sp. z o.o.

Postanowienia niniejszego Kodeksu Etyki obowiązują wszystkich pracowników ASKOM Sp. z o.o. zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę cywilno-prawną, bez względu na zajmowane stanowisko. W równym stopniu dotyczy to także naszych partnerów biznesowych.

Niniejszy Kodeks Etyki nie daje odpowiedzi na wszystkie problemy, które mogą zaistnieć – ma on dawać wytyczne, z których należy korzystać w sytuacjach, w których właściwy sposób zachowania nie jest oczywisty.

  • Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie
    1.12 MB (pdf)
    pobierz