mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

22.12.2015

  Plant# MES - nowy system w ofercie ASKOM dedykowany dla rynku SMB

 

Obserwując duży potencjał wzrostu na rynku systemów zarządzania produkcją MES dla firm produkcyjnych średniej wielkości (rynek SMB), ASKOM rozszerza swoją ofertę produktową, wprowadzając w pełni zlokalizowany i dostosowany do polskich warunków system Plant# MES (PlantSharp) izraelskiej firmy Contel ITS www.contel.co.il/en.

 

System Plant# MES jest modułowym rozwiązaniem MES opartym na ogólnodostępnej platformie DNN (DotNetDuke www.dnnsoftware.com), gotowym do wdrożenia przy minimalnym nakładzie pracy związanym z dostosowaniem do potrzeb konkretnego wdrożenia i specyficznych wymagań Klienta. Plant# MES zawiera 10 podstawowych modułów funkcjonalnych: Model Zakładu (Plant Model), Personel (HR), Zmiany (Shifts), Interfejsy (Interfaces), Utrzymanie Ruchu (Maintenance), Wiadomości (News), Raporty (Reports), Dzienniki zdarzeń (Logs), Zarządzanie materiałami (Parts Management) i Zarządzanie zleceniami (Order Setup) oraz 7 modułów opcjonalnych: OEE, Jakość (Quality), Śledzenie produkcji (Track&Trace), Laboratorium (Labs), Receptury (Recipes), Zbiorniki (Silos) i Energia (Energy), które łącznie zapewniają możliwość szybkiego i optymalnego pod względem kosztowym wdrożenia w praktycznie dowolnej branży przemysłowej głównych funkcjonalności MES. takich jak:

 • Wyznaczanie wskaźników wydajności produkcji (OEE), analiza produktywności (wykresy Pareto) oraz analiza czasu pracy i przyczyn przestojów maszyn (DTM)

 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi i rozliczanie ich kosztów w systemach ERP

 • Zarządzanie recepturami produkcyjnymi

 • Kontrola jakości w procesie produkcyjnym (QMP)

 • Wsparcie dla pracy laboratoriów kontroli jakości (Lab Module)

 • Harmonogramowanie pracy (automatyczny przydział zleceń roboczych i nadzorowanie realizacji planu na wykresie Gantta)

 • Śledzenie procesu produkcji (tracking & tracing)

 • Wsparcie dla utrzymania ruchu (alarmowanie mail/SMS)

 • Wymiana informacji pomiędzy kierownictwem i personelem produkcyjnym (wiadomości tekstowe)

 • Zarządzanie zasobami produkcyjnymi w oparciu o model zgodny z ISA-95 - przemysłową normą dla systemów klasy MES

 • Zarzadzanie użytkownikami i materiałami (częściami)

 • Integracja z systemami automatyki poprzez OPC np. z wykorzystaniem Asix Connect

 • Integracja z systemami biznesowymi m.in. SAP, Oracle ERP

 • Raportowanie i analiza danych produkcyjnych z wykorzystaniem MS Reporting Services

Więcej informacji wkrótce na naszej witrynie w dziale MES.

 

Rys. Linia produkcyjna.

powiększ >>

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2015-12-22