mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

30.09.2008

  IV Sympozjum Klubu Paragraf 34

 

W dniach 17-19 września w Wiśle odbyło się IV sympozjum Klubu Paragraf 34, poświęcone problematyce bezpieczeństwa w przemyśle.

W czasie trwania sympozjum omawiane były następujące zagadnienia:

 • Wymagania bezpieczeństwa w modernizacji maszyn - przejście od dotychczasowych wymagań BHP do wymagań minimalnych

 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach sterujących i w układach zasilania

 • Bezpieczna transmisja danych w układach AUTOMATYKI

 • Sterowanie osłonami bezpieczeństwa: czujniki, układy wykonawcze

 • Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa w układach napędowych i sterujących

 • Walidacja bezpieczeństwa systemu sterowania

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 • Programy kształcenia i doskonalenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa technicznego

 • Aspekty etyczne bezpieczeństwa technicznego

 • Analiza ryzyka, metody redukcji ryzyka

 • Standardy bezpieczeństwa

 • Bezpieczeństwo w instalacjach przemysłowych

 • Bezpieczeństwo procesów produkcji, bezpieczeństwo produktów

 • Doskonalenie operacyjne przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowoczesnych narzędzi
  zarządzania.

W sympozjum wzięli również udział przedstawiciele firmy ASKOM, którzy zaprezentowali niżej wymienione referaty:

 • „Pełne śledzenie procesu produkcji części samochodowych dzięki SIMATIC IT MES” –
  Tomasz Cwołek, Kierownik Działu MES

 • „Ergonomia systemów sterowania nadrzędnego jako składowa bezpieczeństwa systemu” –
  Wacław Bylina, Starszy Projektant Działu SCADA

 

Z treścią referatów wygłoszonych przez firmę ASKOM mogą się Państwo zapoznać z plików PDF zamieszczonych poniżej:

pobierz  „Pełne śledzenie procesu produkcji części samochodowych dzięki SIMATIC IT MES” (1,82 MB)

pobierz   „Ergonomia systemów sterowania nadrzędnego jako składowa bezpieczeństwa systemu” (844 KB)

 

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-11-21