mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

System HMI / SCADA / MES

 

 

03.04.2009

  System monitoringu i zarządzania budynków

 

System asix jest oprogramowaniem klasy SCADA, zawiera więc wszelkie niezbędne narzędzia do wykonania dowolnej aplikacji nadzoru i sterowania, w tym dla inteligentnego budynku (systemu BMS). Aplikacje te z racji swego charakteru muszą integrować różnorodne typy danych, pochodzące ze zróżnicowanych źródeł: z klasycznych systemów sterowania opartych o sterowniki programowalne (węzły cieplne i systemy wentylacji), instalacji kontroli ppoż., urządzeń kontroli i autoryzacji dostępu do pomieszczeń, kamer przemysłowych, systemów rozliczeń energii. Informacje z tych wszystkich źródeł można bez trudu zintegrować w jednej aplikacji asix, ułatwiając kontrolę i obsługę instalacji w budynku oraz dając administratorowi narzędzia do strojenia układów regulacji i parametryzowania podsystemów. Bogata gama drajwerów komunikacyjnych daje możliwość integrowania w jednej aplikacji wielu źródeł danych.

 

Ogrzewanie i wentylacja (systemy HVAC) mają dziś szczególne znaczenie dla obniżania kosztów eksploatacji budynków. Aplikacja asix pozwala na strojenie układów regulacji i zadawanie parametrów układu. Pozwala też na harmonogramowanie nastaw, by obniżać zadane temperatury w pomieszczeniach niewykorzystywanych czasowo. Odpowiednie nastawy wysyłane są do sterowników w celu realizacji harmonogramów.

 

Systemy ochrony ppoż. stanowią szczególnie ważny element bezpieczeństwa budynku. Dotychczas były realizowane jako wydzielone instalacje, z których informacje dostępne były jedynie przez tzw. centralki. Mnożenie wielu punktów dostępu do informacji powoduje komplikację obsługi, więc włączenie systemu ppoż. do aplikacji budynku inteligentnego ułatwia i usprawnia nadzór nad budynkiem, dając dodatkowe możliwości rejestracji danych i alarmów w archiwach systemu BMS.

 

System kontroli i autoryzacji dostępu zbudowany jest zazwyczaj w oparciu o specjalizowany sprzęt (czytniki kart, czujniki obecności, automatyczne zamki). System daje możliwość precyzyjnego przydzielania uprawnień dostępu do pomieszczeń w budynku oraz prowadzenie ewidencji wejść/wyjść i stanu zamków. Ma to szczególne znaczenie w budynkach hotelowych jak również takich jak uczelnie i biurowce. Informacja z czytników kart mogą być zintegrowane w aplikacji asix dzięki możliwości sprzęgu z dowolną bazą danych. Pozyskane w ten sposób informacje dostępne są na ekranie komputera za jednym kliknięciem myszki. Możliwe jest również wygenerowanie odpowiednich raportów i zestawień danych.

 

Zintegrowanie z aplikacją asix systemu kontroli włamań (KWiN) i systemu kamer przemysłowych (CCTV) ułatwia dozorowanie obiektu – pojawienie się alarmu od czujki przeciwwłamaniowej jest sygnalizowane na ekranie komputera, dzięki czemu fakt naruszenia określonej strefy dozorowania jest od razu widoczny przez nadzorujący personel. Dodatkowo alarm zostanie zapamiętany w bazie danych aplikacji asix, co umożliwia dalszą analizę sytuacji post factum. Jednocześnie w sposób całkowicie zautomatyzowany można udostępnić operatorowi obraz z kamery CCTV monitorującej naruszoną strefę, co stwarza nową, wyższą jakość w zakresie dozorowania obiektu i ma szczególne znaczenie w przypadku obiektów monitorowanych przy użyciu wielu kamer. Kolejnym atutem jest możliwość przywołania na ekran aplikacji asix dowolnego nagrania, które zostało zarejestrowane w archiwum systemu CCTV i może być pomocne przy wspomnianej juz analizie post factum.

 

Rozliczanie energii w budynkach o wielu użytkownikach (biurowce, galerie handlowe) można również zintegrować z aplikacją asix. Dzięki temu, korzystając z silnych narzędzi archiwizacyjnych, raportowych i obliczeniowych systemu można w prosty sposób kontrolować przepływ nośników energii (CO, CW, energia elektryczna) i rozliczać jej odbiorców oraz analizować strukturę odbioru. Nadto możliwość zbierania sygnałów z infrastruktury systemu daje możliwość analizy aktualnego stanu armatury i liczników, ułatwiając prace serwisowe.

 

Dodatkową funkcją nadrzędnej aplikacji asix może być powiadamianie zdalne o ważnych zdarzeniach w systemie. Szczególnie istotne alarmy z któregokolwiek z podsystemów mogą być wysyłane do użytkowników za pomocą SMS-ów lub poczty elektronicznej, według ustalonego wcześniej harmonogramu czasowego i dynamicznie adaptowanej listy odbiorców.

 

Na bazie pakietu asix można tworzyć systemy BMS integrujące urządzenia stosujące m.in. standardy komunikacyjne BACnet, EIB, LON, M-BUS, a także szeroką gamę urządzeń posługujących się protokołami specyficznymi dla konkretnego producenta. W warstwie operatorskiej system oparty na pakiecie asix może tworzyć wielostanowiskowe struktury w sieci LAN, a ponadto wszystkie lub tylko wybrane elementy systemu mogą być udostępnione przez serwer www.

 

Systemy BMS na bazie sterowników WAGO i pakietu asix

Przy realizacji systemów BMS pakiet asix z uwagi na bogactwo sprzęgów komunikacyjnych może być stosowany w połączeniu z wieloma sterownikami i systemami dedykowanymi, ale na szczególną uwagę zasługuje możliwość zastosowania w warstwie automatyki budynkowej sterowników WAGO. Przesądza o tym fakt przygotowania w pakiecie asix szeregu komponentów ukierunkowanych na integrację ze sterownikami WAGO, których firmware realizuje predefiniowane algorytmy sterowania instalacjami BMS zebrane w biblioteki procedur dostępnych do natychmiastowego użycia poprzez parametryzację. Na tej zasadzie dostępne są biblioteki WAGO dla sterowania: wentylacją, ogrzewaniem, oświetleniem, automatyzacją chłodni a także biblioteka kontroli dostępu. W ślad za nimi rozwija się lista komponentów asix. Zapewniona możliwość skorzystania z predefiniowanych algorytmów w warstwie sterowania i adekwatnych komponentów w warstwie wizualizacji znakomicie upraszcza i przyśpiesza realizację systemu BMS.

 

System monitoringu i zarządzania budynków

Pobierz      Format: PDF (1,93 MB)

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-11-22