mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

 

 

 

SERWIS POGWARANCYJNY

 

ASKOM jako jedna z niewielu firm w Polsce z tak bogatym doświadczeniem w zakresie integracji systemów automatyki i zarządzania produkcją MES / MOM / SCADA od wielu lat nie tylko wdraża systemy na rynku polskim i międzynarodowym, ale również z sukcesem świadczy dla swoich Klientów, zarówno zdalnie jak i bezpośrednio na obiekcie, odpłatne, kompleksowe usługi serwisu oraz wsparcia technicznego użytkowników systemów.

 

Podstawę świadczenia przez ASKOM Serwisu Pogwarancyjnego stanowi Umowa Serwisowa tzw. SLA (Service Level Agreement), określająca precyzyjnie zakres, wyłączenia, warunki wykonania, czas trwania, ceny i warunki płatności oraz obowiązki stron w wykonaniu świadczenia.

 

W zakres świadczeń z tytułu Serwisu Pogwarancyjnego wchodzą w szczególności: okresowe przeglądy konserwacyjne, doradztwo telefoniczne dla personelu utrzymania ruchu, diagnostyka i usuwanie awarii w wymaganym reżimie czasu (gotowości serwisowej, czasu reakcji), w tym dostawa/wymiana uszkodzonych części zamiennych, testy funkcjonalne systemów, drobne zmiany programistyczne, prace modernizacyjne.

 

Obsługę zgłoszeń Klienta z tytułu Serwisu Pogwarancyjnego realizuje bezpośrednio dedykowany zespół inżynierów serwisu pierwszej linii wsparcia tzw. SLA1. Zespoły serwisowe drugiej i trzeciej linii wsparcia (SLA2 i SLA3) są tworzone każdorazowo dla konkretnej umowy o Serwis Pogwarancyjny.

 

Na potrzeby zgłoszeń Serwisu Pogwarancyjnego ASKOM dedykuje, określone każdorazowo w Umowie adres e-mail oraz numery telefonów komórkowych.


 

 

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2022-09-20