mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

przemysłowe IT > Wizualizacja produkcji SCADA + MES

 

Wizualizacja produkcji SCADA + MES

 

 

Oferowane przez ASKOM przemysłowe systemy IT są dopasowywane zawsze do możliwości i specyficznych wymagań Klientów. Praktycznie od początku działalności oferujemy na rynku dedykowane rozwiązania IT, tworzone „na życzenie” Klienta na podstawie wcześniej przygotowanej specyfikacji wymagań i potrzeb biznesowych lub jako rozszerzenia już posiadanych systemów automatyki. Rozwiązania te kierujemy głównie do polskich firm produkcyjnych (choć mamy również wdrożenia w polskich fabrykach światowych koncernów) i wdrażamy je na bazie własnego produktu – platformy SCADA Asix (www.asix.com.pl).

 

Asix SCADA

 

Asix poza standardową funkcjonalnością systemów SCADA, czyli wizualizacją i sterowaniem, realizuje wydajną archiwizację danych, raportowanie i sporządzanie graficznych trendów, zarządzanie alarmami, recepturowanie, wizualizację w Internecie, wielojęzyczność, monitorowanie i śledzenie produkcji. To wszystko dostępne w ramach licencji skalowalnych do wielkości obiektu. Ponad 13 000 użytkowanych licencji to imponująca baza, która potwierdza, jak mocnym systemem SCADA jest Asix, zastosowany z powodzeniem w bardzo wielu wymagających dziedzinach, m.in.:

 • przemyśle spożywczym,

 • przemyśle chemicznym i maszynowym,

 • przemyśle motoryzacyjnym,

 • przemyśle metalurgicznym, energetyce, ciepłownictwie i koksownictwie,

 • obiektach gospodarki komunalnej, budynkach inteligentnych i systemach telemetrycznych.

Asix historycznie rozwijany i oferowany na rynku jako pakiet wizualizacji SCADA / HMI posiada obecnie również wiele cech pozwalających na zastosowanie go w aplikacjach monitoringu zużycia mediów energetycznych, czy efektywności pracy maszyn będących już typowymi funkcjonalnościami systemów zarządzania produkcją klasy MES:

 

Zarządzanie recepturami i śledzenie procesu produkcji

 

W standardowym pakiecie Asix dostarczane jest również specjalizowane narzędzie obsługi bazy danych - AsBase, które współpracując z serwerem Microsoft SQL Server (także w bezpłatnej wersji Express) pozwala na łatwe aplikowanie receptur, tak w trybie ręcznym, jak i automatycznym. Receptury są obsługiwane z użyciem standardowych akcji i obiektów wizualizacyjnych, co sprawia, że operator nie musi uczyć się nowych metod sterowania, ani skomplikowanego interfejsu narzędzi bazodanowych.

 

Poza obsługą receptur AsBase oferuje usługę rejestracji w trybie ręcznym lub automatycznym predefiniowanych rekordów danych, zawierających wybrane parametry procesu technologicznego, związane z konkretnym wyrobem lub partią przez unikatowy identyfikator. Umożliwia to realizację funkcji śledzenia przepływu produkcji i tworzenie dokumentacji produkcyjnej pojedynczych produktów lub ich partii. Taka historia produktu często jest wymagana ze względów formalnych dla zapewnienia identyfikowalności produktów i ich jakości, a także jest często podstawą analizy na poziomie zarządzania produkcją.

 

Zarządzanie zasobami produkcyjnymi

 

Optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych wymaga dostępności informacji o tych zasobach i statystykach ich użycia. Moduł AsService umożliwia rejestrację czasów pracy oraz liczby załączeń urządzeń na podstawie danych pobieranych z aplikacji Asix. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie konieczności wykonania czynności konserwacyjno-remontowych, alarmowanie i raportowanie przekroczeń z tym związanych oraz gromadzenie danych technicznych i ewidencyjnych każdego nadzorowanego urządzenia. Podstawą funkcjonowania modułu AsService jest rejestr urządzeń i maszyn, który pozwala na zebranie i odpowiednie pogrupowanie danych nt. wszystkich urządzeń. Wszystkie informacje generowane i przetwarzane w module AsService (stany liczników, czynności eksploatacyjne, historia operacji itd.) powinny odnosić się do urządzeń wprowadzonych do w/w rejestru. Dla każdego urządzenia istnieje możliwość określenia zestawu dokumentów elektronicznych związanych z jego eksploatacją - takich jak: dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje obsługi, protokoły badań, schematy technologiczne i inne.

 

powiększ >>

 

 

 

Wsparcie utrzymania ruchu

 

Pracownicy nadzoru często pracują w systemie dyżurów, kiedy nie muszą przebywać na terenie zakładu. Muszą jednak być niezawodnie i szybko powiadamiani o zaistnieniu nienormalnej pracy systemu, o awariach. Moduł AsAlert umożliwia pełnienie takiej funkcji w inteligentny sposób - listy odbiorców komunikatów alarmowych oraz harmonogram rozsyłania powiadomień zapewniają, że informacja o stanie niebezpiecznym dotrze do właściwej w danym momencie osoby. Komunikaty mogą docierać do adresatów na różne sposoby:

 • w postaci standardowej poczty elektronicznej poprzez Internet i protokół SMTP;

 • w postaci komunikatów SMS na telefony poprzez sieć komórkową;

 

Przemysłowa szyna danych IT/OT pomiędzy systemami IT i automatyką

 

Szeroka gama protokołów komunikacyjnych dostępnych w pakiecie Asix umożliwia wykorzystanie jako szynę danych IT/OT, zapewniającą komunikację pomiędzy systemami automatyki (np. PLC, HMI, SCADA, DCS) a systemami IT (MES/MOM) i rozwiązaniami chmurowymi.

 

 

 

 

 

Dane produkcyjne surowe i wstępnie przetworzone, dane o zasobach maszynowych są niezbędne na wyższych poziomach zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizowane oprogramowanie klasy MES/MOM i ERP musi być zasilane danymi z poziomu produkcyjnego. Asix jest naturalnym narzędziem do tego celu - posiada wszystkie informacje, wstępnie przetworzone dane oraz wyniki analiz. Asix może takie dane udostępniać z użyciem standardowych mechanizmów OPC / OLE Automation / .Net / REST lub w innym, wybranym formacie. Dzięki takiemu połączeniu dane na wszystkich poziomach są koherentne oraz ułatwia się ich automatyczne dostarczanie do wyższych poziomów zarządzania przedsiębiorstwem.

 

ASIX jako platforma dla specjalizowanych rozwiązań

 

Bogaty wachlarz funkcjonalności, otwartość i skalowalność systemu Asix umożliwiają tworzenie specjalizowanych aplikacji, zapewniając rozwiązanie nawet bardzo skomplikowanych zadań stawianych przez Klientów. Korzystanie z funkcjonalności Asix dostępne jest poprzez interfejs programowy (API), umożliwiający uruchamianie zewnętrznych bibliotek z zawartą specjalistyczną wiedzą technologiczną, posiadających skomplikowane algorytmy, modele matematyczne, bądź elementy sztucznej inteligencji - np. sieci neuronowe. Rozwiązanie na platformie Asix umożliwia programistom skupienie się tylko na specyficznych funkcjonalnościach, jednocześnie zapewniając ochronę własności intelektualnej.

 

Obecnie Asix wykorzystywany jest w wielu zastosowaniach jako platforma systemowa zarówno dla jednostkowych rozwiązań skierowanych na wymagania konkretnego Klienta, jak i w rozbudowanych produktach dostępnych szeroko na rynku - takich jak:

 • Asix Energy - system monitoringu klasy EMS (Energy Management System) służący do monitorowania dowolnych mediów energetycznych, takich jak: energia elektryczna, gaz, ciepło, sprężone powietrze, woda, ścieki itp. W przejrzysty sposób przedstawia mierzone i przetworzone dane, wspomagając proces podejmowania strategicznych decyzji, mających na celu optymalizację kosztów produkcji. [ … ] czytaj więcej >

 • Asix OEE - system monitoringu efektywności pracy maszyn, linii i całych zakładów produkcyjnych. Ocena produktywności maszyn oraz liczby, czasu trwania i przyczyn przestojów, a co za tym idzie strat, to klucz do poprawy konkurencyjności firm produkcyjnych. czytaj więcej >

 • Asix CDAS - kompleksowy system zbierania i przetwarzania danych CDAS (Central Data Acquisition System) umożliwiający odczyt, archiwizację oraz prezentację i raportowanie danych z wielu źródeł (także innych niż Asix), który integruje różne środowiska przemysłowe i systemy IT.  czytaj więcej >

 • WAGO Visu Building - nowoczesny system zarządzania budynkiem BMS (Building Management System) oferowany przez firmę WAGO.   czytaj więcej >

 

Asix.Evo - broszura

pobierz     Format: PDF (50,4 MB)

Asix.Evo - ulotka

pobierz     Format: PDF (2,02 MB)

Asix.Evo - specyfikacja techniczna

pobierz     Format: PDF (814 KB)

 

 

 

 

do góry

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2021-02-16