Cechy systemów automatyki ASKOM

Cechy systemów automatyki ASKOM

Niezawodność

Wymaganie wysokiej niezawodności systemu sterowania jest całkowicie zrozumiałe – ewentualna awaria tego systemu może prowadzić do kosztownego przestoju całego wydziału produkcyjnego lub linii technologicznej, może również stanowić zagrożenie dla ludzi, maszyn lub środowiska naturalnego. Stąd coraz wyższe wymagania użytkowników dotyczące niezawodności systemów automatyki.

Wysoka niezawodność systemów sterowania dostarczanych przez firmę ASKOM opiera się na trzech filarach:

1. Stosowanie sprzętu i oprogramowania pochodzącego od wiodących światowych producentów.
2. Redundancja kluczowych, krytycznych dla działania systemu sterowania elementów. Zredundowane mogą być praktycznie wszystkie elementy systemu: stacje operatorskie, serwery, jednostki centralne stacji procesowych (stacje procesowe typu Fault-tolerant), procesory komunikacyjne, sieci komunikacyjne, moduły interfejsowe pól wejść/wyjść, moduły wejść/wyjść, systemy zasilania.
3. Rozbudowana diagnostyka systemu umożliwiająca wczesne wykrywanie i sprawne diagnozowanie występujących w systemie awarii. Bogata diagnostyka jest dostępna już z poziomu systemu wizualizacji, a wszelkie zdarzenia awaryjne są sygnalizowane w systemie alarmów. Mechanizmy automatycznego powiadamiania z wykorzystaniem SMS-ów czy poczty elektronicznej umożliwiają natychmiastowe przesłanie informacji do służb utrzymania ruchu zakładu.

Bardzo wysoka niezawodność ma oczywiście swoją cenę, a nie wszystkie elementy systemu są zawsze tak samo narażone na awarię i krytyczne dla sterowanego procesu. Wymagana przez użytkownika niezawodność może zostać osiągnięta zazwyczaj wieloma różnymi środkami technicznymi. Dlatego każdy system sterowania wymaga z jednej strony precyzyjnego sformułowania wymagań dotyczących niezawodności, a z drugiej szczegółowej analizy dostępnych środków technicznych pozwalających na ich osiągniecie. Know-how i doświadczenie firmy ASKOM gwarantują wypracowanie optymalnego rozwiązania.

Bezpieczeństwo

System sterowania jest jednym z kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo ludzi, urządzeń, procesu technologicznego oraz środowiska naturalnego. Dlatego firma ASKOM w każdym projektowanym i wdrażanym systemie sterowania kładzie szczególny nacisk na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

W sytuacji gdy sterowany proces technologiczny jest niebezpieczny a potencjalna awaria może stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego lub środowiska naturalnego stosowane są rozwiązania systemów automatyki oparte na koncepcji bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnej z normami PN-EN 61508 oraz PN-EN 61511. ASKOM posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie by uczestniczyć we wszystkich fazach cyklu życia systemu bezpieczeństwa.

W sterowaniu maszynami stosowane są rozwiązania zgodne z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie Maszynowej.

Tam gdzie wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa stosowane są systemy fail-safe, które pozwalają na wykrycie nie tylko sytuacji niebezpiecznych w procesie technologicznym ale również wewnętrznych usterek w systemie bezpieczeństwa. Elementy systemów fail-safe – zarówno moduły sprzętowe jak i oprogramowanie – są sprawdzane i certyfikowane przez niezależne instytucje.

Otwartość

Systemy sterowania realizowane przez firmę ASKOM cechuje otwartość na integrację z innymi systemami – zarówno pozioma jak i pionowa. Bardzo duże doświadczenie w realizacji różnorodnych protokołów komunikacyjnych, zdobyte m.in. podczas tworzenia driverów komunikacyjnych dla systemu Asix, pozwala na wykonanie przez ASKOM praktycznie każdego sprzęgu komunikacyjnego na dowolnym poziomie systemu od przetworników pomiarowych po systemy MES / ERP.

Nowoczesność

Systemy automatyki projektowane i wdrażane przez ASKOM oparte są o najnowocześniejsze rozwiązania światowych liderów w branży automatyki, zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania.

 

< wstecz