naweglanie_naglowek.jpg

Systemy nawęglania

Systemy nawęglania

System nawęglania jest tym dla elektrowni węglowej czym układ krwionośny dla organizmu. Ma kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania, gdyż dostarcza do kotłów energii niezbędnej do wytworzenia pary.

Stąd wysokie wymagania odnośnie niezawodności i elastyczności systemu. Konieczne jest przygotowanie wielu alternatywnych dróg nawęglania, tak aby awaria żadnego z taśmociągów nie mogła zagrozić ciągłości pracy bloków energetycznych. Niezbędny jest więc również ergonomiczny interfejs dla operatorów aby umożliwić im szybkie i intuicyjne zestawianie i uruchamianie dróg nawęglania. Sprawę komplikuje współspalanie biomasy i konieczność śledzenia ile i jakiego paliwa trafiła do poszczególnych kotłów. Ma to kluczowe znaczenie przy tworzeniu raportów niezbędnych do rozliczenia emisji CO2. Konieczność zgrania pracy różnorodnych urządzeń technologicznych – wywrotnic wagonów, wózków wygarniających w bunkrach szczelinowych, ładowarko-zwałowarek, taśmociągów, pługów zgarniających itp. stawia wiele wyzwań przed projektantami i wykonawcami systemów automatyki. Istotnym utrudnieniem jest rozległość instalacji nawęglających. Koniecznym staje się wykorzystanie różnych mediów komunikacyjnych od połączeń elektrycznych, poprzez światłowody, a na łączności radiowej kończąc. Niebagatelną rolę odgrywa również obecność stref zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

W tego typu systemach świetnie sprawdza się nasz autorski system SCADA – Asix. Umożliwia on dowolną konfigurację drogi nawęglania oraz synchroniczne uruchomienie wszystkich wybranych urządzeń jednym przyciskiem. Pełna diagnostyka systemu znacząco ułatwia i przyspiesza usuwanie awarii tego jakże odpowiedzialnego systemu. Za pośrednictwem Asix odbywa się sterowanie systemami nawęglania w największych polskich elektrowniach m.in.: Turów, Opole, Jaworzno III, Łaziska.

Nasze wdrożenia w systemach nawęglania