ciepłownictwo_naglowek.jpg

Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze

W epoce gwałtownego wzrostu cen energii, powszechnej dbałości o minimalizację wpływu jej produkcji na środowisko, coraz większej wagi nabiera sposób jej dystrybucji od miejsca wytwarzania do odbiorcy końcowego.

Skończyły się czasy buchającej z nieszczelnych rurociągów pary lub wycieków wody grzewczej. O konieczności natychmiastowego usuwania tego typu awarii nikt już nie mówi – to oczywistość. Obecnie dostawcy ciepła głowią się jak optymalnie dobrać parametry czynnika grzewczego, żeby dostarczyć gwarantowane ilości ciepła, zużywając przy tym jak najmniej paliwa. Konieczne staje się przede wszystkim zebranie dokładnych danych pomiarowych ze wszystkich węzłów cieplnych i ciepłomierzy oraz zapewnienie możliwości zdalnego zarządzania tymi węzłami. Nie wystarcza już ustawianie parametrów czynnika grzewczego w zależności od aktualnej temperatury zewnętrznej, trzeba patrzeć w przód na prognozy pogody. Coraz częściej sięga się po samouczące się, predykcyjne systemy AI (sztucznej inteligencji), które na bazie danych historycznych o temperaturze, zachmurzeniu i sile wiatru są w stanie niezwykle precyzyjnie określić zapotrzebowanie na ciepło i wyznaczyć optymalne parametry pracy sieci ciepłowniczej.

Przy zarządzaniu rozległymi sieciami dystrybucyjnymi ciepła bardzo przydatne są systemy SCADA mające możliwość wykorzystywania podkładów mapowych dla zobrazowania lokalizacji poszczególnych węzłów cieplnych. Na bazie systemu Asix stworzyliśmy taką wzorcową aplikację dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie na 2 redundantnych serwerach danych z dostępem z 3 terminali operatorskich oraz przez klientów WWW, zwizualizowanych zostało 115 węzłów cieplnych obsługiwanych przez sterowniki TAC Xenta i SWC Saia oraz ponad 150 ciepłomierzy rozsianych na terenie całego miasta.

Naszymi klientami w branży ciepłowniczej są przede wszystkim ciepłownie zarówno zawodowe jak i zakładowe. Największym wdrożeniem było stworzenie systemu sterowania dla WPEC - Centralnej Ciepłowni w Legnicy, który objął całość procesu wytwarzania ciepła z automatyką 5 kotłów wodnych i parowych, 3 stacji redukcyjnych, 2 wymienników, instalacji uzdatniania wody itd. Dzięki dużemu zaangażowaniu Inwestora udało się uruchomić rozbudowany system obliczeń cieplnych, który tworzył bilans energetyczny całej ciepłowni i poszczególnych jej elementów, wyliczając dla nich w czasie rzeczywistym ilości wyprodukowanego ciepła oraz wskaźniki sprawnościowe. Inne duże wdrożenia to stacje ciepłownicze w Elektrowni Rybnik, Łaziska, EC Mielec, JBU Energetyka w ZAK, MM Kwidzyn (dawniej IP Kwidzyn). Dla Węglokoksu stworzyliśmy, oparty na Asix, centralny system zbierania i wizualizacji danych z rozrzuconych po całym Śląsku ciepłowni.

Nasze wdrożenia w ciepłownictwie