przetw_wegla_naglowek.jpg

Przetwórstwo węgla

Przetwórstwo węgla

Siedziba firmy ASKOM mieści się na Śląsku, więc oczywista jest współpraca z przemysłem węglowym. Nasi inżynierowie razem z naszymi partnerami biznesowymi przeprowadzili szereg wdrożeń systemów opartych na SCADA Asix oraz sterownikach Siemens S7 oraz GE Fanuc.

Od wielu lat ściśle współpracujemy z jednym z głównych producentów elektrod węglowych, realizując zarówno systemy sterowania produkcją, jak i śledzenie i rejestrację parametrów obróbki materiału w zakładzie. Umożliwiło to maksymalną automatyzację procesów produkcyjnych, a co za tym idzie zwiększenie powtarzalności parametrów i minimalizację ilości odrzutów.

Braliśmy również udział w pracach badawczo-rozwojowych realizując systemy sterowania dla doświadczalnych instalacji i stanowisk testowych, realizowanych przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w ramach projektu Budowa Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Nasze wdrożenia w przetwórstwie węgla