farby_naglowek.jpg

Produkcja farb

Produkcja farb

Produkcja farb stanowi duże wyzwanie dla integratorów systemów sterowania i zarządzania produkcją. Mamy tu zwykle do czynienia z procesem wsadowym, realizowanym w oparciu o przygotowane wcześniej i przetestowane receptury. Zlecenia produkcyjne z poziomu ERP przesyłane są do modułu planowania produkcji, który uwzględnia aktualną dostępność surowców oraz linii produkcyjnych, optymalizując przy tym koszty przezbrojeń (np. ilość myć).

Sama produkcja to również skomplikowany proces, często z użyciem innowacyjnych metod, np. mobilnych zbiorników mieszających. Każda partia produktu jest badana pod kątem zgodności osiągniętych parametrów z wymaganiami i w razie stwierdzenia odstępstw, wdrażane są działania korygujące. Zintegrowanie wszystkich tych elementów w jeden działający, w pełni automatyczny proces, wymaga od integratora bardzo szerokiej wiedzy i doświadczenia w zakresie systemów sterowania, planowania i zarządzania produkcją, obsługi laboratorium oraz działów R&B czy wymiany danych z systemami ERP.

ASKOM udowodnił wielokrotnie, że posiada te zdolności. Widać to najlepiej na przykładzie kompleksowych wdrożeń sterowania produkcją Wydziałów Farb Wodnych i Syntetycznych zrealizowanych w AkzoNobel w Pilawie w oparciu o systemy firmy Siemens: Simatic PCS7 wraz z Simatic Batch w warstwie sterowania oraz Opcenter w warstwie zarządzania produkcją. Zaproponowany system na tyle się sprawdził, że zostaliśmy poproszenie o wdrożenie analogicznych rozwiązań MES / MOM w zakładach AkzoNobel w Ashington i Stowmarket w Wielkiej Brytanii.

Wdrożenia w produkcji farb