oczyszczalnia_sciekow_naglowek.jpg

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wraz z ocieplaniem się klimatu ochrona środowiska staje się coraz gorętszym tematem. Nieustanna presja ze strony ludzi, którym leży na sercu dobro naszej planety, wymusza zmiany w ustawodawstwie, zaostrzając normy i wymagania dotyczące oddziaływania produkcji na otoczenie. Jeszcze nie tak dawno przejeżdżając koło zakładu przemysłowego można było bezbłędnie wyczuć co produkuje. Dziś każdy zakład wyposażony jest w nowoczesne instalacje minimalizujące uciążliwość dla otoczenia. To przede wszystkim:

  • Instalacje odpylające – elektrofiltry, filtry workowe;
  • Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin;
  • Instalacje wychwytywania CO2;
  • Oczyszczalnie ścieków.

ASKOM posiada bogate doświadczenie w sterowaniu wszystkimi tego typu obiektami, szczególnie w energetyce, gdzie podstawą procesów wytwarzania energii jest spalanie paliw kopalnych. Tu przekroczenie norm emisyjnych przekłada się bezpośrednio na kary finansowe. Dlatego tak istotne są systemy monitoringu emisji zanieczyszczeń. ASKOM, na bazie autorskiego systemu SCADA Asix opracował moduł AsEmis służący właśnie temu celowi. Za zbieranie danych z analizatorów spalin odpowiedzialny jest koncentrator, który surowe pomiary przelicza na wartości fizyczne, przekształca je do warunków referencyjnych, wylicza agregaty (wartości chwilowe, minutowe, godzinowe), buforuje je i przesyła do komputera emisji. Buforowanie danych zapewnia ciągłość monitoringu - nawet awaria komputera emisyjnego lub sieci komunikacyjnej, trwająca do 30 dni nie powoduje powstawania „dziur” w archiwizowanych pomiarach. Pozyskane dane są wizualizowane w przejrzysty sposób, a przy przekroczeniach dozwolonych progów generowane są alarmy. Jedną z najważniejszych funkcji systemu są automatycznie generowane raporty wymagane przez procedury QAL2 i QAL3 jak również służące do rozliczania emisji. System ten jest zgodny z BAT.

Nasze wdrożenia w ochronie środowiska