linia_trawienia_naglowek.jpg

Linie galwanizerskie i malarskie

Linie galwanizerskie i malarskie

Stworzenie optymalnego harmonogramu pracy linii galwanizerskiej to wyzwanie samo w sobie.

Kolejność wykonywania czynności musi zapewniać z jednej strony odpowiednie czasy przebywania detali w poszczególnych wannach oraz maksymalną wydajność linii, a z drugiej elastyczność pracy przy jednoczesnym wprowadzaniu detali o różnych czasach obróbki. Dodatkowymi zmiennymi są czasy płukania i suszenia oraz ilość zawieszek przebywających jednocześnie na linii. Zsynchronizowanie pracy kilku manipulatorów przenoszących zawieszki między wannami aby zapewnić ich bezkolizyjną jazdę nie jest wcale łatwe.

We wdrożonych przez nas systemach sterowania linii do chromowania i malarskich, opartych o sterowniki PLC oraz nasze SCADA Asix, udało się osiągnąć wszystkie te cele. Praca operatora jest maksymalnie zautomatyzowana i ogranicza się do załadowania detali na zawieszkę, zeskanowania kodu kreskowego określającego recepturę z parametrami obróbki danej partii, potwierdzenia gotowości do załadunku, a na końcu rozładowania detali po obróbce. Reszta czynności dzieje się automatycznie, rejestrowane są przy tym faktyczne parametry procesu, a na koniec generowany jest raport stanowiący paszport danej partii z wszystkimi potrzebnymi informacjami jakościowymi. W obecnych czasach, gdy precyzję wykonania detali mierzy się w mikronach, trudno sobie wyobrazić proces produkcji bez takiego nowoczesnego systemu sterowania.

Nasze wdrożenia w przemyśle linii galwanizerskich i malarskich