koksownictwo_naglowek.jpg

Koksownictwo

Koksownictwo

Koksowanie węgla polega na odgazowaniu w temperaturze ok. 1000°C drobno zmielonych mieszanek węgli koksujących. Proces przebiega w piecach koksowniczych składających się z ceramicznych komór rozdzielonych ścianami grzewczymi. Zespół komór wraz z maszynami piecowymi, filtrami, pompowniami i urządzeniami pomocniczymi stanowi kompleks baterii koksowniczej.

Firma ASKOM zaprojektowała, oprogramowała i uruchomiła nowoczesne systemy sterowania i nadzoru w wielu zakładach, które umożliwiły obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń, utrzymanie stabilnej jakości koksu i podniesienie dyspozycyjności baterii poprzez szybsze i skuteczniejsze diagnozowanie uszkodzeń. Gromadzone w systemie dane o procesie koksowania są przekazywane do systemu nadrzędnego wspomagającego zarządzanie baterią.

ASKOM od lat specjalizuje się w systemach sterowania procesem koksowania węgla. Jest to bardzo wymagająca branża z uwagi na wiele wyzwań niespotykanych w innych gałęziach przemysłu. Należą do nich ciężkie warunki środowiskowe (duże zapylenie i temperatura, wibracje, strefy zagrożenia wybuchem), duże wymagania dla układów napędowych (konieczność pozycjonowania z milimetrową dokładnością olbrzymich maszyn koksowniczych wielkości małych budynków, jeżdżących po torach o długości kilkuset metrów), skomplikowane zagadnienia optymalizacyjne. W tym ostatnim zakresie ASKOM opracował autorskie oprogramowanie optymalizujące harmonogram zapełniania komór, co znacząco poprawia wydajność baterii oraz zmniejsza koszty eksploatacji.

Osobnym zagadnieniem będącym naszą specjalnością jest automatyzacja Wydziałów Węglopochodnych.

Do naszych kluczowych Klientów należą między innymi Koksownia Częstochowa Nowa, JSW Koks Koksownia Przyjaźń i Radlin, zakłady ArcellorMittal Poland w Zdzieszowicach i Krakowie czy Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Nasze wdrożenia w koksownictwie