komunalna2_naglowek.jpg

Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Zarządzanie miejskim systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków to złożony proces decyzyjny. Z tego powodu i dla jego poprawnej realizacji, powinien być wspomagany komputerowo. Decyzje powinny być podejmowane szybko, w oparciu o aktualne i poprawne dane, które są dostarczane przez system SCADA w czasie rzeczywistym. Ważne jest bezpieczeństwo i niezawodność rozwiązań przy jednoczesnym uwzględnieniu szczupłych budżetów jakimi dysponują niedoinwestowane samorządy lokalne, którym w dużej mierze podlegają zakłady gospodarki komunalnej. Z tych względów świetnie się tu sprawdzają systemy oparte na naszym autorskim oprogramowaniu Asix. Poza standardowymi funkcjami systemu SCADA umożliwiającymi sterowanie i pełny wgląd w stan instalacji, ma ono również możliwość prezentacji rozległych sieci dystrybucji wody i kanalizacji na podkładach mapowych z funkcjonalnością GIS, z uwzględnieniem zmiany skali map i dostosowaniem ilości pokazywanych szczegółów. Największy wdrożony przez nas system oparty na SCADA Asix działa w Oczyszczalni Ścieków Łącza Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji.

Bardzo duże oczyszczalnie ścieków to już domena systemów klasy DCS. W 2021 roku zakończyliśmy upgrade systemu Simatic PCS7 w największej w Polsce Oczyszczalni Ścieków Czajka w MPWiK w m.st. Warszawie.

Korzyści po wdrożeniu SCADA:

 

 

Optymalizacja procesu oczyszczania, ułatwiony proces decyzyjny
 
Dokładna diagnostyka miejsc wystąpienia awarii, minimalizacja czasu ich usunięcia

Możliwość integracji z modelami matematycznymi sieci przesyłowych umożliwiającymi złożone symulacje zakłóceń

 

Ciągły monitoring jakości wody i ścieków

Nasze wdrożenia w gospodarce komunalnej