energetyka_naglowek.jpg

Energetyka

Energetyka

Energetyka jest dla nas szczególną branżą - nie tylko ze względu na dużą liczbę wdrożonych projektów. W dużej mierze od energetyki, 30 lat temu, wszystko się zaczęło...

Naszym pierwszym dużym klientem była Elektrownia Rybnik, z którą współpracujemy do dzisiejszego dnia. Potem dołączyły do niej inne elektrownie i ciepłownie, zarówno zawodowe jak i zakładowe, z Elektrownią Bełchatów i Turów na czele.

Przez te wszystkie lata wdrażaliśmy systemy sterowania oparte na sterownikach PLC + SCADA oraz DCS praktycznie na wszystkich instalacjach:

 • Kotły węglowe i gazowe;
 • Turbiny;
 • Bloki energetyczne;
 • Nawęglanie;
 • Elektrofiltry i filtry workowe;
 • Odpopielanie;
 • Odsiarczanie spalin;
 • Odazotowanie spalin,
 • Monitoring emisji zanieczyszczeń;
 • Stacje uzdatniania wody;
 • Stacje ciepłownicze;
 • Rozdzielnie elektryczne;
 • Elektrownie wodne.

Nasze wieloletnie doświadczenie, znajomość wymagań oraz specyfiki branży energetycznej pozwala nam oferować rozwiązania cechujące się dużą niezawodnością oraz bogatą diagnostyką, ułatwiającą znajdywanie przyczyn awarii i minimalizującą czasy przestojów. Z uwagi na rozbudowane możliwości komunikacyjne systemu naszej produkcji Asix, stał się on standardem do prezentacji w sieciach zakładowych zbiorczych danych o pracy największych polskich elektrowni. Takie systemy wdrożone np. w elektrowniach Grupy PGE komunikują się z wszystkimi systemami blokowymi oraz pomocniczymi i w sposób syntetyczny prezentują informacje różnym grupom użytkowników, na służbach utrzymania ruchu zaczynając a na kadrze zarządzającej kończąc. Systemy te, pracujące w układach wieloserwerowych, obsługują po kilkaset tysięcy zmiennych, a liczba klientów dochodzi do kilkuset sztuk.

Nasze systemy pracujące w konfiguracjach redundantnych, często w środowisku wirtualnym nadają się do sterowania najbardziej odpowiedzialnymi instalacjami. Przed nami kolejne wyzwanie – elektrownie atomowe...

Nasi Klienci: