odsiarczanie_naglowek.jpg

Automatyka odazotowania i odsiarczania

Automatyka odazotowania i odsiarczania

Skończyły się czasy, gdy dymiące kominy hut i elektrowni były symbolem postępu i industrializacji.

Pierwsze dekady XXI wieku naznaczone są nasiloną walką o czyste powietrze i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Chyba nikomu nie trzeba dziś tłumaczyć jak ważne jest dbanie o nasze środowisko naturalne oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym.

Obecne ustawodawstwo zmusza firmy do przestrzegania restrykcyjnych norm odnośnie czystości emitowanych spalin. Każdy większy zakład produkcyjny, w którym zachodzą procesy spalania musi zostać wyposażony w filtry wychwytujące pyły oraz instalacje odsiarczania i odazotowania spalin.

Firma ASKOM wdrożyła na przestrzeni ostatnich lat systemy sterowania dla kilkunastu dużych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, głównie w elektrowniach zarówno zawodowych jak i zakładowych. W zależności od wielkości instalacji i przyjętych standardów, tworzymy systemy oparte na klasycznym połączeniu sterowników PLC i systemów SCADA Asix lub dla większych obiektów na systemach DCS (Siemens PCS7, MetsoDNA). Największe wdrożenie obejmowało Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin dla bloków energetycznych jednej z elektrowni na południu Polski.

Nasze wdrożenia w automatyce odazotowania i odsiarczania