automatyka_telemetria.png

Systemy Telemetrii

Systemy Telemetrii

Systemy SCADA pierwotnie wymyślono dla centralnych nastawni, ale jak to zwykle bywa, dla różnych urządzeń znajduje się nowe zastosowania, które pojawiają się wraz z rozwojem techniki i nowymi koncepcjami jej wykorzystania. Centralne nastawnie pozostają, lecz pojawiają się potrzeby zawiadywania obiektami rozproszonymi, sieciami dystrybucji mediów, systemami pomiarów rozsianych na dużej przestrzeni. Można więc tu wyobrazić sobie stacje redukcyjno-pomiarowe w sieci gazowniczej lub studzienki wodomierzowe w sieci wodociągowej – optymalne sterowanie takimi rozległymi obiektami wymaga aktualizowanej w czasie bieżącym informacji pomiarowej z dużej liczby punktów pomiarowych. Niektóre zastosowania mają swoje szczególne wymagania, które musza być spełnione, by dochować warunków bezpieczeństwa lub spełnić wymogi formalne.

Pająk w pajęczynie

Systemy pomiarowe, obejmujące duży obszar, można obrazowo porównać do pajęczyny i pająka siedzącego w jej centrum. Tą pajęczyną jest, oczywiście, układ wielu punktów pomiarowych rozsianych w terenie, pająkiem jest aplikacja Asix. Porównanie, wydawałoby się, mało techniczne, jednak ma swoje uzasadnienie: pająk, kontrolując nici promieniowe swej sieci jest w stanie szybko zlokalizować jej fragment, w którym złapała się mucha. System SCADA na podstawie zbieranych pomiarów podpowiada operatorowi gdzie jest problem, gdzie jest awaria, jak sterować siecią, by osiągnąć zadane cele. Porównanie do sieci pajęczej jest szczególnie adekwatne w odniesieniu do sieci wodociągowych lub ciepłowniczych. Dodatkowym atutem systemu Asix jest możliwość prezentacji danych w oparciu o podkłady mapowe obsługujące informacje GIS. Ułatwia to w znakomity sposób panowanie nad dużą liczbą lokalizacji, pomaga też w przekazywaniu dyspozycji służbom serwisowym. Innym przykładem jest Internet Rzeczy (IoT) czy jego przemysłowe wdrożenia (IIoT). Oczywistym się staje problem skutecznej akwizycji danych w takich systemach, zwłaszcza w przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie.

Problemem pozostaje, jak zebrać dane pomiarowe?

Temat zdalnej akwizycji danych jest już dobrze rozwiązany technicznie przez producentów urządzeń pomiarowych. Szczególną popularność na naszym rynku zdobyły urządzenia Inventia, do komunikacji z którymi Asix ma gotowe drajwery komunikacyjne. Zastosowanie protokołów MQTT, OPC DA czy OPC UA nie stanowi problemu.

Asix w roli pająka w sieci powiązań ze zdalnymi urządzeniami pomiarowymi sprawdza się dobrze, czego najlepszymi przykładami są wdrożenia w nadzorze sieci wodociągowych (np. PWiK Olsztyn we współpracy z Hydro Partner), obiektów ciepłowniczych (np. MZEC Kędzierzyn-Koźle) lub źródeł OZE (np. Polska Grupa Biogazowa).

Nasze wdrożenia systemów telemetrycznych