automatyka_batch.png

Sterowanie recepturowe BATCH

Sterowanie recepturowe BATCH

Procesy wsadowe to sposób produkcji szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w produkcji chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej czy materiałów budowlanych. Polega on na odmierzaniu i dozowaniu poszczególnych składników zgodnie z zadaną recepturą, a następnie poddawaniu ich dalszej obróbce. Kluczowa jest dokładność i powtarzalność naważania, decydująca o jakości produktu. Tu stosujemy różnego rodzaju samouczące się algorytmy, uwzględniające ilość materiału pozostającego w rurociągach czy przewodach doprowadzających. Nie mniej ważna jest możliwość śledzenia procesu produkcyjnego oraz późniejszego raportowania. Dużą rolę odgrywa również elastyczność systemu. Składa się na nią możliwość swobodnego tworzenia i poprawiania receptur budowanych bezpośrednio przez użytkownika z dowolnych kroków i operacji oraz możliwość planowania produkcji z dynamicznym przypisywaniem wolnych zasobów czy zbiorników materiałowych. Ułatwia to pracę działu R&D oraz optymalizację produkcji. Ma to również znaczenie przy dużej różnorodności produktowej i krótkich seriach.

Wszystkie wymienione wyżej cechy posiada Simatic BATCH – dodatek do systemu PCS7. Jego pełna integracja z systemem sterującym produkcją oraz gotowy interfejs do oprogramowania wyższego rzędu klasy MES pozwala na wdrożenie pełnej koncepcji Fabryki 4.0, gdzie cały proces od zebrania zamówień i wypracowaniu zleceń produkcyjnych w systemie ERP, poprzez planowanie produkcji w module APS, zarządzanie produkcją w MES, rozbicie zleceń na poszczególne szarże i ich realizacja w systemie BATCH i PCS7, aż do badania próbek w laboratorium i zwalnianiu partii do pakowania odbywa się w sposób automatyczny, a rola operatora ogranicza się do zatwierdzania czynności i reagowania na ewentualne sytuacje awaryjne. Nie zawsze wszystko idzie tak gładko. Zdarzają się zacięcia materiału, awarie sprzętu itp.. Doświadczony integrator potrafi tak przygotować program, że możliwe staje się przerwanie sekwencji, dokończenie danego kroku w sposób ręczny i dalsze kontynuowanie produkcji w trybie automatycznym.

Simatic BATCH oraz PCS7 dzięki modułowi Audit Trial rejestrującemu wszelkie zmiany, systemowi zarządzania wersjami oprogramowania oraz zarządzaniu użytkownikami z ochroną dostępu, wspierają walidację systemu zgodnie z 21 CFR część 11.

Nasze wdrożenia BATCH