automatyka_iiot.jpg

Przemysłowy Internet Rzeczy IIOT

Przemysłowy Internet Rzeczy IIOT

W obecnych czasach wszystkie urządzenia wokół nas są naszpikowane elektroniką, mają zaprogramowaną coraz bogatszą funkcjonalność – są coraz bardziej „inteligentne”. Chcą też komunikować się z otaczającym je światem i między sobą. Trend ten nie ominął również przemysłu i jest widoczny pod nazwą IIoT (Industrial Internet of Things czyli Przemysłowy Internet Rzeczy).

W IIoT urządzenia przemysłowe są połączone ze sobą i z chmurą, co umożliwia zbieranie, analizowanie i wymianę danych w czasie rzeczywistym. Głównym celem IIoT jest zwiększenie efektywności, optymalizacja procesów produkcyjnych oraz poprawa decyzji biznesowych. Dzięki połączeniu inteligentnych czujników, urządzeń wykonawczych, sieci komunikacyjnych i systemów analitycznych, przedsiębiorstwa mogą monitorować, kontrolować i zoptymalizować swoje operacje na nowym poziomie. Rozwiązania chmurowe zapewniają łatwy dostęp do przetworzonych danych z dowolnego miejsca na świecie.

Na potrzeby takiej globalnej komunikacji powstało szereg standardów komunikacyjnych takich jak MQTT, REST, OPC UA. Nasz system SCADA Asix obsługuje wszystkie te protokoły i dlatego jest świetnym partnerem do wymiany danych z urządzeniami IIoT. Dodatkowym jego atutem jest możliwość prezentacji danych z wielu punktów pomiarowych w oparciu o mapy Open Street Map, dzięki czemu wszystkie informacje mogą być analizowane w kontekście położenia geograficznego, skali mapy i aktualnego powiększenia.

Jednak nie wszystkie procesy da się zrealizować w chmurze. Problemem mogą okazać się sprawy związane z czasem reakcji, ilością danych, a co za tym idzie kosztami wdrożenia, bezpieczeństwem, czy wręcz regulacjami prawnymi. Powstała więc hybryda, w której większość danych jest przetwarzana w tzw. komputerach brzegowych, blisko źródła danych, a do systemów nadrzędnych zainstalowanych w chmurze wysyłana jest tylko niezbędna ilość danych już przetworzonych, dostosowanych do potrzeb tych systemów. Taka struktura nosi miano Edge Computing. Również tutaj, w roli takiego pośrednika świetnie sprawdza się Asix. Dzięki ponad 140 drajwerom komunikacyjnym potrafi bez problemu dogadać się z zainstalowanymi na poziomie produkcji sterownikami, urządzeniami pomiarowymi i maszynami. Z drugiej strony dzięki obsłudze wymienionych wcześniej protokołów ma łatwość udostępniania danych do programów chmurowych. Jednocześnie może pełnić rolę lokalnych stacji operatorskich z własną wizualizacją, archiwizacją i agregacją danych.