systemy_automatyka_naglowek.jpg

Automatyka

Automatyka

Firma ASKOM zrealizowała ponad 700 dużych i średnich systemów automatyki zdobywając bogate doświadczenie w automatyzacji różnorodnych procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu. Posiadane przez ASKOM know-how, wypracowane i sprawdzone w praktyce rozwiązania projektowe, programowe i organizacyjne, bogata baza narzędzi sprzętowych i programowych oraz zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników pozwalają na podjęcie się realizacji praktycznie każdego zadania w zakresie automatyki przemysłowej. Dziedziny, w których dysponujemy największym doświadczeniem to:

  • Automatyzacja procesów ciągłych, w tym wymagających realizacji złożonych, wielopoziomowych układów automatycznej regulacji o nietypowych strukturach
  • Automatyzacja procesów dyskretnych opartych o rozbudowane sterowania sekwencyjne
  • Sterowanie recepturowe w oparciu o rozwiązania zgodne z normą ANSI/ISA-88 (S88)
  • Automatyzacja maszyn
  • Realizacja złożonych zadań komunikacyjnych - interfejsów pomiędzy różnymi urządzeniami / systemami, systemów akwizycji danych, interfejsów pomiędzy systemami automatyki a systemami MES i ERP
  • Migracja systemów sterowania opartych o wycofane z produkcji rozwiązania na aktualne platformy sprzętowe i programowe; szczególnie duże doświadczenie firma ASKOM posiada w migracji systemów SIMATIC S5 na SIMATIC S7
  • Centralne systemy nadzoru nad procesem - akwizycja, archiwizacja, raportowanie i prezentacja w sieci zakładowej danych pochodzących z wielu różnych systemów sterowania

 

DCS czy PLC+SCADA ?

Firma ASKOM posiada bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów automatyki zrealizowanych zarówno w oparciu o systemy klasy DCS, jak i rozwiązania oparte na sterownikach przemysłowych połączonych z oprogramowaniem SCADA.

System DCS wyróżnia obecnie przede wszystkim wspólna baza danych dla całego systemu, jednolite środowisko projektowe dla stacji procesowych i warstwy operatorskiej oraz istnienie gotowej biblioteki obiektów – powiązanych ze sobą bloków oprogramowania stacji procesowych oraz systemu wizualizacji - realizujących standardowe funkcje (pomiary, napędy różnego typu, układy automatycznej regulacji itp.). Zwykle całość – lub zdecydowana większość - wyposażenia systemu DCS pochodzi od dostawcy systemu, który odpowiada za jego integrację i poprawną współpracę wszystkich elementów systemu. Zmniejsza to nakład pracy i ryzyko związane z integracją elementów systemu pochodzących od różnych dostawców, ale też czyni systemy DCS bardziej zamkniętymi i często utrudnia ich integrację z innymi systemami (np. systemami sterowania dostarczanymi wraz z wyspecjalizowanymi maszynami czy systemami klasy MES).

System sterowania zrealizowany w technologii PLC + SCADA, czyli z wykorzystaniem sterowników przemysłowych (PLC) oraz oprogramowania sterowania i wizualizacji procesów (SCADA), cechuje duża elastyczność w doborze konfiguracji, jej pełna skalowalność, możliwość wykorzystania szerokiej gamy komponentów pochodzących od różnych producentów, otwartość na integrację z innymi systemami. Przy tym podejściu odpowiedzialność za integrację wszystkich elementów systemu i ich prawidłową współpracę spada na projektanta i wykonawcę systemu.

Niedogodnością technologii PLC + SCADA jest – w przeciwieństwie do systemów DCS – istnienie dwóch niezależnych baz danych procesowych, osobnej dla sterowników przemysłowych i osobnej dla systemu SCADA. Rozwiązania firmy ASKOM charakteryzuje istnienie jednej wspólnej bazy danych utworzonej z wykorzystaniem arkusza Excel, która zawiera wszystkie dane zarówno związane ze sterownikami jak i warstwą SCADA. Bogata biblioteka standardowych bloków funkcyjnych sterowników oraz odpowiadająca im biblioteka obiektów i stacyjek systemu SCADA razem tworzą spójny system porównywalny funkcjonalnością z systemami klasy DCS.

Jaki zatem system sterowania jest lepszy: DCS czy PLC + SCADA? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Zależy ona od bardzo wielu czynników, takich jak: wielkość systemu, rodzaj sterowanego procesu, zastosowana aparatura obiektowa i elektryczna, wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa, integracja z innymi systemami czy specyficzne wymagania użytkownika. Dlatego do każdego systemu firma ASKOM podchodzi indywidualnie, przeprowadza szczegółową analizę porównawczą różnych rozwiązań systemu sterowania i proponuje użytkownikowi wariant optymalny tak pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

 

Cechy systemów automatyki wykonywanych przez ASKOM  czytaj więcej >

 

Sterowniki programowalne
PLC
Systemy rozproszone
DCS
Wizualizacja
SCADA
Sterowanie recepturowe
BATCH
Inteligentne budynki
BMS
Systemy
Elektroenergetyczne
Systemy
Telemetrii
Przemysłowy Internet rzeczy
IIOT