about_asix.png

Asix

Asix

Jesteśmy producentem systemu Asix klasy HMI / SCADA / MES, którego ponad 16.000 licencji jest już zastosowanych na obiektach w Polsce i za granicą. Blisko 40 firm IPA - autoryzowanych Integratorów Platformy Asix - gwarantuje kompetencję w budowaniu aplikacji opartych na tym systemie.

Asix jest programową platformą projektowania i realizacji przemysłowych systemów IT dla przedsiębiorstw, procesów, linii technologicznych, maszyn i urządzeń, dostarczającą bogatą funkcjonalność, jakiej oczekuje się od systemów SCADA / HMI / MES. Poza standardową wizualizacją i sterowaniem, realizuje efektywną archiwizację danych, raportowanie i sporządzanie graficznych trendów, zarządzanie alarmami, recepturowanie, wizualizację w Internecie, wielojęzyczność, monitorowanie i śledzenie produkcji. To wszystko dostępne w ramach licencji, skalowalnych do wielkości obiektu. HMI + SCADA + MES to trzy oblicza Asixa, dzięki którym „wiesz i widzisz więcej...”. Projektowanie w systemie Asix jest wyjątkowo łatwe i intuicyjne i nie wymaga zakupu osobnych licencji projektowych, gdyż konstruktor aplikacji jest wbudowany i dostępny do użycia w każdym produkcie.  

Ponad 16000 użytkowanych licencji to imponująca baza, która potwierdza jak mocny jest Asix zastosowany z powodzeniem m.in. w energetyce i ciepłownictwie, oczyszczalniach ścieków, przemyśle spożywczym, budynkach inteligentnych, przemyśle chemicznym i maszynowym, koksownictwie, systemach telemetrycznych.

Więcej informacji znajdziesz na dedykowanej stronie:

www.asix.com.pl

 

Licencja edukacyjna EDUS

Udostępniamy uczelniom technicznym licencje programowe na nasze oprogramowanie Asix. Możesz na jego bazie stworzyć laboratorium studenckie i zaplanować zajęcia dydaktyczne. Licencje są udostępnione w ograniczonym czasie – do 31 października następnego roku akademickiego, ale mogą być łatwo przedłużone, jeśli tylko zadeklarujesz chęć kontynuowania współpracy w tej sprawie.

Jesteś studentem i oferowane przez Twoją uczelnię tematy prac dyplomowych nie kręcą Cię? Zaproponuj własny, namów opiekuna na pracę związaną z systemem SCADA! Udostępnimy Ci studencką licencję na nasze oprogramowanie, ważną do końca października następnego roku akademickiego. Nie bój się, że nie zdążysz – przedłużymy ją bezproblemowo.