aktualnosci_naglowek.jpg

Aktualności

Aktualności

Asix EDGE: współpraca z narzędziami analityki biznesowej

2024.01.25

AsixEDGE_4Energy_PBIS_PublicPub_MainPage_popr1.jpg [586.22 KB]W odpowiedzi na zmieniające i rozwijające się potrzeby rynku, przygotowujemy moduł wizualizacji danych aplikacji Asix Energy w usłudze chmurowej Power BI firmy Microsoft. Nie ograniczamy się jednak tylko do informacji pobieranych z Asix Energy - istnieje możliwość stworzenia takiego systemu dla każdego rodzaju danych zbieranych w aplikacjach platformy Asix. 

Nowy moduł AsixEDGEkonwertuje pobrane z systemu Asix dane do formatu będącego źródłem informacji dla platformy analizy biznesowej Power BI, umożliwiając uwolnienie pełnego potencjału tego potężnego narzędzia.Powyższe rozwiązanie stanowi kolejny krok na drodze do pełnej automatyzacji procesów decyzyjnych, pozwalając na bieżące śledzenie wskaźników efektywności produkcji i innych KPI oraz podejmowanie optymalnych decyzji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności produktów i zmaksymalizowanie zysku przedsiębiorstwa.

Po więcej informacji na temat korzyści z zastosowania nowego rozwiązania, jakim jest moduł Asix EDGE zapraszamy na dedykowaną stronę www.asix.com.pl>>