>> Pomoc dla użytkowników systemu Asix

 

   

 

 

 

Asix.Evo - Znane problemy   

 

    

 

 

 

Problem

Opis i rozwiązanie

Bardzo długi czas uruchamiania AsixEvo i innych plików wykonywalnych pakietu

Wszystkie pliki wykonywalne pakietu AsixEvo są podpisane cyfrowo certyfikatem firmy Askom. Przy niektórych konfiguracjach komputerów, które nie posiadają dostępu do Internetu a tym samym do serwera weryfikacji certyfikatów, system Windows długo próbuje zweryfikować certyfikat programu przez co znacznie wydłuża jego start. Rozwiązaniem problemu jest w takim wypadku utworzenie dla wszystkich plików wykonywalnych (exe) w katalogu instalacyjnym AsixEvo plików konfiguracyjnych o tej samej nazwie co plik wykonywalny z rozszerzeniem „.config” np.: dla pliku „AsixEvo.exe” będzie to plik o nazwie „AsixEvo.exe.config”. Każdy z tych plików powinien zawierać poniższy wpis:

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

    <runtime>

        <generatePublisherEvidence enabled="false" />

    </runtime>

</configuration>

 

W podkatalogu „ExeConfigs” katalogu instalacyjnego AsixEvo znajdują się gotowe pliki konfiguracyjne dla plików wykonywalnych. W przypadku wystąpienia opisanego problemu wystarczy je skopiować do głównego katalogu instalacyjnego.

Błąd ładowania w przeglądarce aplikacji AsixEvo opublikowanych na systemie Windows Server 2003

W menadżerze IIS dla katalogu wirtualnego EvoNet należy dodać dwa typy MIME:

·       Dla  .dll          typ  application/x-msdownload

·       Dla  .mdb     typ  application/x-msdownload

·       Dla .*             typ  text/plain

Ustawienia te są dostępne we właściwościach katalogu wirtualnego w zakładce Nagłówki HTTP w sekcji Typy MIME.

Wyświetlany w przeglądarce błąd dostępu do zasobów serwera IIS,
„Failed to access IIS metabase”

W linii poleceń systemu Windows na serwerze na którym jest opublikowana aplikacja Asixa Evo należy wykonać polecenia:

·         %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\
aspnet_regiis –r

·         %systemroot%\system32\iisreset.exe

Błąd typu

“Method not found: 'Boolean System.Threading.WaitHandle.

WaitOne(System.TimeSpan)'”

lub inny wskazujący na nieprawidłowe odwołanie do metod systemowych .NetFramework.

AsixEvo wymaga Microsoft  .Net Framework w wersji 3.51 (z Service Pack 1). Jeżeli w systemie jest zainstalowany tylko .Net Framework 3.5 to należy doinstalować do niego SP1.

Błąd typu:
Nie można uzyskać dostępu do metabazy usług IIS” występujący na systemie Windows XP spowodowany może być niezalecaną kolejnością instalacji IIS, po zainstalowaniu pakietów .Net Framework.

W celu usunięcia błędu należy wykonać polecenie:

·         %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\
aspnet_regiis –r

oraz jeżeli posiadamy zainstalowana wersje .NET Framework4 dodatkowo polecenie:

·         %systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\
aspnet_regiis.exe.

Po wykonaniu poleceń aspnet_regiis konieczne jest wykonanie restartu IIS np. za pomocą polecenia:

·         iisreset

Jeżeli powyższa metoda nie naprawi błędu usługi IIS,  należy odinstalować pakiet IIS oraz wszystkie wersje .NET Framework. Po wykonaniu tych czynności zainstalować IIS, a następnie wymagany .NET Framework 3.51.
Instalacja innych wersji .NET Framework jest opcjonalna.