2.1.5 Wywołania  funkcji

 

Wywołania funkcji i akcji mają postać:

                nazwa(argument_1, …, argument_n)

Ilość i znaczenie argumentów są zależne od nazwy funkcji. Argumenty wywołania mogą być również wyrażeniami. Funkcje zostały szczegółowo opisane w osobnych rozdziałach.