3 Wyliczanie wyrażeń

 

Asix.Evo stosuje optymalizację wyliczania wartości wyrażeń. Oznacza to, że wyrażenia są przeliczane, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W przypadku wyrażeń użytych we  właściwościach obiektów, obliczenie następuje, gdy zmieni się któryś z elementów wyrażenia.

                Attribute( z1, LimitHi)

W tym przypadku obliczenie wyrażenia następuje tylko w momencie otwarcia diagramu lub przy zmianie bazy definicji zmiennych.

10 * Variable (z2)

Przeliczenie następuje tylko w momentach zmiany wartości zmiennej z2.