1 Użycie wyrażeń i funkcji

 

Podstawowym mechanizmem stosowanym w parametryzacji aplikacji Asix.Evo są wyrażenia. Pozwalają one na dynamiczne wyliczanie wartości w trakcie pracy aplikacji w zależności od aktualnego stanu różnych elementów systemu, w szczególności zmiennych procesowych.

Wyrażenia są używane między innymi w:

·         Definicjach właściwości obiektów i elementów menu

·         Definicjach właściwości globalnych

·         Argumentach akcji operatorskich i funkcji

·         Funkcjach przeliczających zmiennych procesowych

·         Parametrach wykrywania alarmów