2.1.2 Teksty

 

Napisy złożone z dowolnych znaków ograniczonych znakami ””. Wewnątrz napisu można stosować sekwencje specjalne \n, \r,  \” , \\ oznaczające kolejno: znaki nowej linii, znak powrotu karetki, znak ”, znak \. Można też wstawiać dowolne znaki w kodzie Unicode poprzez sekwencje \u<4-znakowa liczba szesnastkowa>.

Przykład:

                ”Ko\u0144”   = ”Koń”