2.1.3 Stałe

 

Stałe symboliczne, które reprezentują z góry określoną wartość. Są to:

·         false, wartość logiczna false(fałsz)

·         true, wartość logiczna true(prawda)

·         null, wartość null(pusta)

·         stałe $nazwa, gdzie nazwa określa wartość stałej. Są to wartości używane w wywołaniach funkcji i akcji. Zostały opisane w rozdziałach dotyczących  konkretnych akcji i funkcji.