2.1.6 Komentarze

 

 

W treści wyrażeń można umieszczać komentarze. Jako komentarz traktowany jest każdy tekst umieszczony pomiędzy znakami /* i */. Komentarze nie mają wpływy na proces obliczenia wartości wyrażenia.

 

7 + /* to jest komentarz */ 10