2.1.4 Identyfikatory

 

Identyfikatory są napisami, w których pierwszym znakiem jest litera, a kolejnymi znakami mogą być litery, cyfry i znak _. Znaczenie identyfikatora wynika z kontekstu jego użycia. W sensie wartości i zachowania w trakcie wyliczania wartości wyrażenia są identyczne z tekstami.

Przykłady

Variable (Limit_1) – w wywołaniu funkcji Variable identyfikator Liimit_1 oznacza nazwę zmiennej

Limit_1 + ”_Hi” – operator + łączy identyfikator z napisem dając w efekcie napis Limit_1_Hi