2.1 Elementy wyrażeń

 

Konstrukcja  wyrażeń Asix.Evo jest zbliżona do składni wyrażeń arytmetycznych języka C. Wyrażenia zbudowane są z operatorów określających wykonywane działania oraz elementów wyrażeń będących argumentami tych działań. Możliwe są poniższe rodzaje elementów, opisane w kolejnych podrozdziałach.