3.3 Diagnostyka wyrażeń

 

W przypadku problemów w prawidłowym skonstruowaniu wyrażenia polecana jest kontrola komunikatów rejestrowanych w panelu Komunikaty. W przypadku błędu w trakcie liczenia wyrażenia pojawiają się tam komunikaty opisujące rodzaj błędu i miejsce jego wystąpienia.

Inną użyteczną techniką jest użycie wyrażenia lub jego fragmentu we właściwości Tekst obiektu Tekst – pozwala to na wizualną kontrolę wyniku wyrażenia.