2.3 Zastosowanie limitów ostrzegawczych wartości zmiennej

 

Innym częstym problemem jest konieczność sygnalizacji przekroczeń wartości alarmowych. Wartości limitów alarmowych pomiaru niekiedy są przechowywane w  innych zmiennych procesowych. Mogą być też zapisane w bazie zmiennych.