2.3.2       Zastosowanie atrybutów zmiennej

 

Kolejny przykład zakłada, że wartości limitów przechowywane są w atrybutach w bazie zmiennych.

Wariant B

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

#

 

Kolor

Black

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=Variable()<Attribute(LimitLo)

 

Kolor

Aqua

Właściwości stanowe, stan numer 2

 

Warunek stanu

=Variable()<Attribute(LimitLoLo)

 

Kolor

Blue

Właściwości stanowe, stan numer 3

 

Warunek stanu

=Variable()>Attribute(LimitHi)

 

Kolor

Red

Właściwości stanowe, stan numer 4

 

Warunek stanu

=Variable()<Attribute(LimitHiHi)

 

Kolor

Yellow

 

Warunki stanu porównują wartość zmiennej z wartością odpowiedniego limitu pobranego z bazy zmiennych. Wartości limitów muszą być zapisane w bazie w postaci liczbowej.

Wariant C

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

#

 

Kolor

Black

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=Variable()<Variable(Attribute(LimitLo))

 

Kolor

Aqua

Właściwości stanowe, stan numer 2

 

Warunek stanu

=Variable()<Variable(Attribute(LimitLoLo))

 

Kolor

Blue

Właściwości stanowe, stan numer 3

 

Warunek stanu

=Variable()>Variable(Attribute(LimitHi))

 

Kolor

Red

Właściwości stanowe, stan numer 4

 

Warunek stanu

=Variable()<Variable(Attribute(LimitHiHi))

 

Kolor

Yellow

 

Warunki stanu porównują wartość zmiennej z wartością odpowiedniego limitu pobranego z bazy zmiennych. W tym przypadku jednak, wartości limitów zapisane w bazie są nazwami zmiennych (wartość atrybutu limitu jest przekazana do funkcji Variable). 

Wariant D

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

#

 

Kolor

Black

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=Variable()<Asix6Attribute(LimitLo)

 

Kolor

Aqua

Właściwości stanowe, stan numer 2

 

Warunek stanu

=Variable()<Asix6Attribute(LimitLoLo)

 

Kolor

Blue

Właściwości stanowe, stan numer 3

 

Warunek stanu

=Variable()>Asix6Attribute(LimitHi)

 

Kolor

Red

Właściwości stanowe, stan numer 4

 

Warunek stanu

=Variable()<Asix6Attribute(LimitHiHi)

 

Kolor

Yellow

 

Ten przykład stanowi połączenie wariantów B i C. Funkcja Asix6Atrribute akceptuje zarówno limity liczbowe (zwracane bezpośrednio), jak i limity w postaci nazw zmiennych (zwracana jest wartość zmiennej).  W bardziej skomplikowanych przypadkach można też użyć funkcję Asix6Limit.